Współpraca Międzynarodowa

Projekt

Udział przedstawicieli Województwa Kujawsko-Pomorskiego w projekcie HagaMUN 2015

W dniach 13-15 marca 2015 r. zespół szesnastu uczniów i dwóch nauczycieli reprezentujących Województwo Kujawsko-Pomorskie i Polskę wziął udział w projekcie HAGAMUN – Model of the United Nations. Podczas trzech dni trwania projektu reprezentanci Województwa Kujawsko-Pomorskiego podejmowali działania promujące Region Pomorza i Kujaw.

 

Od 2003 roku młodzież I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Toruniu corocznie uczestniczy w symulacjach obrad ONZ organizowanych w Leiden w Holandii pn. „LEMUN”. W ubiegłym roku uczniowie po raz pierwszy, dzięki dotychczasowej współpracy, otrzymali zaproszenie do udziału w podobnym projekcie organizowanym w Hadze. Zaproszenie było dla szkoły olbrzymim wyróżnieniem.  W związku z dużym zaangażowaniem uczniów w projekty typu MUN również w tym roku reprezentacja I Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu wzięła udział w symulacji obrad w Hadze. Kujawsko-Pomorska młodzież reprezentowała Polskę wśród przedstawicieli Holandii, Grecji, Francji oraz Niemiec.

Celem projektów MUN jest umożliwienie młodzieży z całego świata debaty na najistotniejsze tematy dotyczące aktualnych problemów społecznych i gospodarczych o charakterze globalnym, a także zagadnień politycznych, prawnych, kulturowych. Zadaniem uczestników jest rozpoznawanie tych problemów i poszukiwanie ich rozwiązań, poprzez dyskusje, debaty i przygotowanie projektów rezolucji. Oficjalnym językiem obrad jest język angielski, dzięki czemu uczestnicy doskonalą swoje umiejętności w języku mówionym i pisanym. Jednocześnie rozwijają swoje umiejętności interpersonalne oraz umiejętności prowadzenia dyskusji. Podczas pobytu w Hadze uczniowie skorzystali z możliwości bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami i zaprosili uczestniczące w HadzeMUN zespoły do udziału w nowatorskim dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego projekcie ToMUN. W dniach 25-27 września 2015 r. I Liceum Ogólnokształcące w Toruniu będzie gospodarzem pierwszej w województwie kujawsko-pomorskim edycji międzynarodowej konferencji symulującej obrady Organizacji Narodów Zjednoczonych Toruń Model United Nations (ToMUN) 2015.

 

Realizacja projektu możliwa była dzięki wsparciu finansowemu ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Więcej informacji na temat projektu „HAGAMUN”  http://www.hagamun.org/