Współpraca Międzynarodowa

fot. R. Modrzewski
fot. R. Modrzewski

ThreeT Final Conference in Malta, Konferencja podsumowująca rezultaty projektu ThreeT

W dniu 13 września 2022 r. odbyła się na Malcie konferencja podsumowująca 5-letni okres budowania turystyki regionalnej pod parasolem projektu ThreeT (Thematic Trail Trigger). Podczas konferencji partnerzy z 9 krajów Europy zaprezentowali rezultaty wypracowane w ramach udziału w projekcie.

 

Niewątpliwie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego był to czas czerpania inspiracji z zastosowanych rozwiązań w Europie z zakresu budowania szlaków tematycznych na obszarach chronionych, a także  zacieśniania współpracy z dyrekcjami parków krajobrazowych województwa, przedstawicielami gmin i nadleśnictw będącymi kluczowymi interesariuszami projektu. To właśnie wspólne konsultacje, a także przeprowadzone wizje terenowe na obszarach parków krajobrazowych zaowocowały opracowaniem  dokumentu pn. „Plan Działania dla  rozwoju produktów turystyki aktywnej z uwzględnieniem turystyki rowerowej na terenie parków krajobrazowych w województwie kujawsko-pomorskim”, którego realizacja zaplanowana jest na lata 2021-2027 przy pomocy programów europejskich i środków własnych partnerów. W ramach dokumentu zarekomendowano szereg działań dotyczących poprawy warunków uprawiania turystyki aktywnej, szczególnie rowerowej, na obszarze parków krajobrazowych województwa, w oparciu o dobre praktyki i doświadczenia partnerów projektu ThreeT.

 

Podczas konferencji delegaci z Województwa Kujawsko-Pomorskiego przedstawili osiągnięte rezultaty w ramach projektu oraz kolejne etapy wdrażania ww. planu działania w regionie, zaplanowane na najbliższe miesiące. Należy zaznaczyć, że jednym z istotnych rezultatów  osiągniętych w ramach partnerstwa w projekcie ThreeT jest wdrożenie projektu pilotażowego pn. „Obszary ciszy jako atrakcja turystyczna” w którym wytyczono ścieżkę ciszy na obszarze Wdeckiego Parku Krajobrazowego wraz z zaprojektowaniem i ustawieniem tablic informacyjnych, oznakowaniem szlaku oraz opracowaniem oferty edukacyjno-turystycznej dla wszystkich parków krajobrazowych w regionie.

 

Należy podkreślić, że Województwo Kujawsko-Pomorskie, uznając ciszę na obszarach chronionych jako cenny i unikatowy zasób, jako pierwsze i jedyne w Polsce zaprojektowało i uruchomiło produkt turystyczny jakim jest „ścieżka ciszy”.

 

Więcej informacji o projekcie znajduje się w poniższych linkach:

https://www.radiopik.pl/?idp=161&idx=103266

https://metropoliabydgoska.pl/pierwsza-w-polsce-sciezka-ciszy-znajduje-sie-na-terenie-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/

https://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgoszcz/7,48722,28850743,pierwsza-w-polsce-sciezka-ciszy-powstala-w-borach-tucholskich.html

https://nswiecie.pl/artykul/nowa-atrakcja-we-wdeckim/1346664

 

fot. R. Modrzewskifot. R. ModrzewskiKoordynatorki projektu ThreeT fot. Suzanne GauciThreeT final conference. Fot. M.Heindrich