Współpraca Międzynarodowa

Logo Komisji Europejskiej

Szkolenie z pisania wniosków do Programu Horyzont 2020

W dniu 16 grudnia br., tj. środa, w Warszawie, przy ulicy Krzywickiego 34A, w budynku Instytutu Maszyn Matematycznych, zostanie przeprowadzone szkolenie „Jak napisać poprawnie wniosek do Horyzont 2020, ze szczególnym uwzględnieniem działu – Wyzwania społeczne”.

 

Celem spotkania jest zapoznanie beneficjentów z dokumentami na Participant Portal.

 

Istotnym elementem szkolenia jest zaznajomienie z tematem uwzględnionym w Programie Pracy – jak go czytać, jak wybrać ważne elementy, aby napisać dobry wniosek.

 

Szkolenie będzie się składać z części teoretycznej oraz praktycznej.

 

Na szkoleniu nie zostaną poruszone kwestie finansowo-prawne.

 

Rejestracja oraz agenda szkolenia : http://www.kpk.gov.pl/?event=jak-napisac-poprawnie-wniosek-do-horyzont-2020-2

 

Serdecznie zapraszamy !

 

Program Ramowy UE Horyzont 2020 jest największym w historii Unii programem w zakresie badań naukowych i innowacji.

Swoim zakresem obejmuje programy wspierania badań na poziomie unijnym:

  • 7 Program Ramowy UE w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji;
  • Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji – część dedykowana innowacyjności;
  • Działania Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.

W perspektywie 2014-2020 na badania i innowacje zostanie przeznaczonych 77 028,3 mln euro.

Program Horyzont 2020 opiera się na trzech priorytetach:

  1. Doskonała baza naukowa
  2. Wiodąca pozycja w przemyśle
  3. Wyzwania społeczne.

Priorytety uzupełnione są o cele szczegółowe:

  • Upowszechnienie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa oraz
  • Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa,

jak również działania Wspólnego Centrum Badawczego i Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.