Współpraca Międzynarodowa

Study Tour to Poland - grupa spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim
Study Tour to Poland – grupa spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim

Study Tours to Poland

W dniach 19-29 kwietnia 2017 r. Stowarzyszenie Inicjatyw Niemożliwych „Motyka” w Toruniu gościło grupę 13 studentów i studentek z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii. Przyjazd grupy do Torunia organizowany był w ramach Programu Study Tours to Poland – Wizyty Studyjne w Polsce.

 

Głównym celem realizacji projektu jest poznanie Polski i wymiana doświadczeń w zakresie jej demokratycznych i wolnorynkowych przemian, zdobywanie doświadczenia w budowaniu państwa prawa, wzmacniania społeczności lokalnych i inicjatyw obywatelskich.

Study Tours to Poland jest Programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, który od 2017 roku administrowany jest przez Fundację Liderzy Przemian.

W Województwie Kujawsko-Pomorskim program realizowany był po raz pierwszy.

W ramach projektu uczestnikom zapewniono liczne atrakcje m. in. wizytę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, spotkanie z przedstawicielami gminy Lisewo, zwiedzanie zamku w Golubiu-Dobrzyniu, Muzeum Piernika, wycieczkę do Gdańska oraz Sopotu.

W dniu 25 kwietnia 2017 roku odbyło się spotkanie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego podczas, którego przybliżono uczestnikom projektu zasady funkcjonowania samorządów, walory przyrodnicze i kulturowe Regionu Pomorza i Kujaw, przykłady dobrych praktyk w zakresie działalności pro obywatelskiej oraz wsparcia inicjatyw młodzieżowych.         
Organizatorzy programu przygotowali również czas na integrację podczas licznych gier oraz spotkań np. podczas wieczoru międzynarodowego, który był świetną okazją do zaprezentowania siebie i swojej ojczyzny.

Uczestnicy projektu zyskali nowe przyjaźnie oraz doświadczenie, które będą mogli wykorzystać w swoich małych ojczyznach.

 

Prezentacja Urząd MarszałkowskiPrezentacja Urząd MarszałkowskiStudy Tour to Poland - grupa spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim