Współpraca Międzynarodowa

Logo Interreg Europe Niche

Spotkanie partnerów projektu NICHE w Toruniu

6 marca odbyło się 4 z kolei spotkanie partnerów projektu NICHE realizowanego w ramach programu INTERREG EUROPA. Głównym celem spotkania było przedyskutowanie planów działania, zawierających projekty, które będą wdrażane w drugiej fazie projektu. Pierwsza faza projektu dobiega końca, dlatego też spotkanie w Toruniu było jednocześnie ostatnim przed rozpoczęciem monitoringu rezultatów projektu przez następne dwa lata.

 

Plany działania partnerów projektu NICHE obejmują przede wszystkim promocję produktów regionalnym na rynku wewnętrznym oraz poza jego granicami w kraju i za granicą, tworzenie i usprawnianie działania regionalnych sieci producentów, spójność tworzonych i istniejących szlaków turystycznych i kulinarnych. Wiele z tych działań wymaga współpracy ze strony interesariuszy lokalnych. Wiele istotnych informacji na ten temat zostało przekazanych w trakcie dotychczasowej współpracy partnerów projektu NICHE, np. podczas spotkań branżowych dla producentów wyrobów mięsnych, mlecznych i miodów, które odbyły się w województwie kujawsko-pomorskim w listopadzie 2017 roku, czy też podczas tzw. staff exchange – spotkań interesariuszy sektora żywnościowego w krajów partnerów projektu NICHE.

 

Spotkanie było okazją do przyjrzenia się z bliska produkcji wysokiej jakości żywności w województwie kujawsko-pomorskim. Goście odwiedzili Gospodarstwo Rolne i Sadownicze Wojciecha Klimkiewicza oraz Akademię Kulinarną Sadkiewicz w Bydgoszczy.

 

Projekt NICHE – Budowanie innowacyjnych łańcuchów wartości w sektorze żywnościowym w regionach w 85 % współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG EUROPA.