Współpraca Międzynarodowa

Logo programu URBACT

Spotkanie na temat programu URBACT

25 maja br. w Poznaniu  odbędzie się spotkanie na temat programu URBACT. Rolę Krajowego Punktu Kontaktowego pełnią wspólnie Związek Miast Polskich i Śląski Związek Gmin i Powiatów.

 

URBACT to program Europejskiej Współpracy Terytorialnej, adresowany do:

  • miast, gmin, miejscowości;
  • szczeble niższe niż miejski, np. dzielnice lub gminy, w przypadku gdy są one reprezentowane przez instytucje  polityczno-administracyjne o kompetencjach  w  zakresie  tworzenia  polityki  i wdrażania  polityki  na obszarze objętym siecią URBACT, w której chcą uczestniczyć;
  • metropolie  lub aglomeracje, w przypadku gdy są one reprezentowane przez instytucje polityczno-administracyjne o delegowanych  kompetencjach  w zakresie  tworzenia  polityki  i  wdrażania  polityki  na  obszarze objętym siecią URBACT.
  • lokalne agencje stanowiące organizacje publiczne lub prywatno-publiczne, powołane  przez  miasto, których właścicielem są – częściowo lub całkowicie –  władze  miejskie,  odpowiedzialne  za  tworzenie i wdrażanie określonych polityk   (rozwoju   gospodarczego,   dostaw   energii,   ochrony  zdrowia, transportu, itp.);
  • wojewódzkie, regionalne lub krajowe władze w zakresie kwestii dotyczących obszarów miejskich; •  uniwersytety  i ośrodki badawcze w zakresie kwestii dotyczących obszarów miejskich.

Serdecznie zapraszamy !!!