Współpraca Międzynarodowa

Grafika - Seminarium Interreg

Seminarium informacyjne „Programy Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa Środkowa, Interreg Europa 2021-2027 dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego”

Międzynarodowe programy Interreg wdrażane są w Europie już od ponad 30 lat. Dzięki projektom zrealizowanym wspólnie przez partnerów z różnych krajów, rozwiązuje się problemy w kluczowych dla Wspólnoty obszarach tematycznych, rozwija metody i narzędzia, przygotowuje strategie oraz wdraża działania pilotażowe. Nowa edycja programów, przygotowanych na lata 2021-2027, to doskonała okazja dla polskich beneficjentów, aby podnosić swoje oraz rozwijać działania komplementarne dla przedsięwzięć w programach regionalnych i krajowych.

 

W związku z pierwszymi naborami projektów Interreg, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu wraz ze Stowarzyszeniem Europa Kujaw i Pomorza uprzejmie zapraszają na seminarium informacyjne „Programy Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa Środkowa, Interreg Europa 2021-2027 dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

 

Spotkanie odbędzie się 11 stycznia 2022 r. i zorganizowane zostanie w formie on-line – rozpoczęcie wydarzenia o godz. 10:00.

 

Podczas spotkania przedstawiona zostanie oferta programów oraz zasady pierwszego naboru wniosków, jak również doświadczenia beneficjentów z realizacji projektów.

 

Rejestracja na wydarzenie odbywa się przez stronę www.ekip.kujawsko-pomorskie.pl i trwa do 10 stycznia, do godziny 12.00.

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu!

Regionalny Punkt Kontaktowy INTERREG