Współpraca Międzynarodowa

Logotypy - Interreg Europa Środkowa i Interreg Region Morza Bałtyckiego

Propozycje projektowe dostępne na dedykowanych platformach programów Interreg

W ramach Interreg Europa Środkowa i Interreg Region Morza Bałtyckiego uruchomione zostały platformy, które umożliwiają poszukiwanie projektów i partnerów do projektów bądź prezentowanie własnych pomysłów projektowych. 

 

Platformy te to również dobry sposób do nawiązywania kontaktów z osobami zaangażowanymi w realizację projektów programów Interreg, do czerpania inspiracji, nowych pomysłów i pozyskiwania przydatnych informacji pomocnych przy składaniu aplikacji.

 

Już na przełomie października i listopada 2021 r. oczekiwane jest ogłoszenie pierwszego naboru w ramach Interreg Europa Środkowa, z kolei ramach Interreg Region Morza Bałtyckiego pierwszego naboru można się spodziewać na początku 2022 r.

 

Matchmakingowe aplikacje dostępne są pod poniższymi adresami: