Projekt TeBiCE

Obrazek dekoracyjny

TeBiCE – wideokonferencja inaugurująca projekt

Jak skutecznie zagospodarować produkty uboczne i odpady pochodzące z produkcji pierwotnej i przetwórstwa rolno-spożywczego? To temat międzynarodowego projektu pn. TeBiCE (Biorafinerie terytorialne dla gospodarki cyrkularnej), w którym uczestniczy Województwo Kujawsko-Pomorskie. Pod koniec czerwca odbyło się oficjalne spotkanie i prezentacja partnerów konsorcjum projektowego z 6 krajów Europy Środkowej (w trybie zdalnym).

Projekt skupia się niwelowaniu trudności w procesie rozwoju biogospodarki i gospodarki obiegu zamkniętego, w oparciu o wymianę doświadczeń, a także pilotażowe testowanie funkcjonowania łańcuchów wartości w oparciu o bioprodukty. Efektem współpracy będzie też strategia wspólnych technologii i wspólnego rynku dla produktów ubocznych i odpadów z sektora przetwórstwa pierwotnego i rolno-spożywczego.

Liderem projektu jest Wenecka Agencja Innowacji dla Sektora Podstawowego – Veneto Agricoltura, której to przedstawiciele przewodniczyli spotkaniu. Zaprezentowano m.in. cel i zakres przedsięwzięcia, główne rezultaty oraz plan działania. Następnie każdy z partnerów scharakteryzował swoją instytucję, oraz omówił potencjał regionalny i możliwości budowania nowych łańcuchów wartości w oparciu o bioprodukty. Województwo Kujawsko-Pomorskie jest odpowiedzialne za koordynację działań komunikacyjnych w projekcie oraz zapewnienie włączania narzędzi opracowanych przez TeBiCE do głównego nurtu polityki i ich wykorzystania w celu zharmonizowania ram regulacyjnych.

Już we wrześniu planowana jest pierwsza wizyta studyjna w naszym województwie. Poza spotkaniami technicznymi, zostaną zaprezentowane tzw. dobre praktyki przy zagospodarowaniu odpadów z rolnictwa i przetwórstwa, na cele energetyczne, nawozy czy bioprodukty. Realizacja projektu potrwa do maja 2026 r.

Logotyp - Projekt TeBiCE