Współpraca Międzynarodowa

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego zatwierdzony przez Komisję Europejską

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego został zatwierdzony przez Komisję Europejską 18 grudnia 2014 r. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

Program wspiera transnarodową współpracę i integrację przez finansowanie projektów dotyczących kluczowych wyzwań i szans dla regionu. Transnarodowe projekty stanowią odpowiedź na potrzeby i problemy, z którymi poszczególne kraje nie są w stanie uporać się samodzielnie. Projekty o charakterze wyłącznie badawczym, nie wskazujące sposobu wykorzystania rezultatów w praktyce nie mogą liczyć na dofinansowanie.

Zorientowanie na rezultaty wymaga współdziałania partnerów z potencjalnymi grupami odbiorców wiedzy i rezultatów już na etapie przygotowania projektu. Wypracowane wspólnie rozwiązania można przetestować za pomocą działań o charakterze inwestycyjnym (pilotażowych, demonstracyjnych). Program nie finansuje inwestycji o dużej skali, ale oferuje rozwiązania, które mogą być wdrażane przy wykorzystaniu innych instrumentów finansowych (krajowych, regionalnych, UE). Językiem programu jest język angielski.

Priorytety programu to:

  • potencjał innowacyjny (84,4 mln euro),
  • efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi (84,4 mln euro)
  • zrównoważony transport (66 mln euro).

W ramach priorytetu zdolność instytucjonalna w zakresie współpracy makroregionalnej  (13,2 mln euro) wsparcie ze środków programu mogą otrzymać instytucje koordynujące realizację Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (koordynatorzy działań priorytetowych i działań horyzontalnych).

Pierwszy etap naboru projektów trwa od 2 grudnia 2014 r. do 2 lutego 2015 r.

Informacje o programie można znaleźć na stronie głównej programu