Współpraca Międzynarodowa

Logotyp Interreg Europa

Polscy partnerzy w zatwierdzonych projektach Interreg Europa 2021-2027

W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027, polscy partnerzy odgrywają ważną rolę w zatwierdzonych projektach programu Interreg Europa. Dzięki współpracy międzyregionalnej, Polska angażuje się w innowacyjne inicjatywy, mające na celu wspieranie rozwoju regionalnego.

 

Regionalny Punkt Kontaktowy ds. Interreg zachęca do zapoznania się z podsumowaniem udziału polskich partnerów w zatwierdzonych projektach Interreg Europa z 1. i 2. naboru wniosków.