Współpraca Międzynarodowa

Spotkanie uczestników w ramach I edycji Szkoły Letniej Liderów Międzynarodowych w Bydgoszczy
Spotkanie uczestników w ramach I edycji Szkoły Letniej Liderów Międzynarodowych w Bydgoszczy

Od 11 lipca startuje III edycja Szkoły Letniej Liderów Międzynarodowych

Realizacja III edycji Szkoły Letniej Liderów Międzynarodowych ma na celu uświadomienie młodym mieszkańcom województwa korzyści wynikających z realizacji projektów o charakterze międzynarodowym oraz szeroko rozumianej współpracy międzynarodowej. Absolwenci Szkoły Letniej posiądą wiedzę, która umożliwi im pełnienie w swoich środowiskach  funkcji  inicjatora i lidera przedsięwzięć o charakterze  międzynarodowym.

 

Głównym inicjatorem przedmiotowego projektu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a jego dotychczasowa współpraca z organizacjami oraz instytucjami realizującymi projekty międzynarodowe w Województwie Kujawsko-Pomorskim pozwala na profesjonalną organizację szkoły letniej, która pokazuje jej uczestnikom, że współpraca międzynarodowa daje duże możliwości rozwoju zarówno osobistego, jak i zawodowego czy lokalnego.

 

Szkoła Letnia Liderów Międzynarodowych to inicjatywa skierowana do młodych osób, które mają potencjał do odgrywania roli lidera w swoim środowisku.

Chcemy zachęcić uczestników Szkoły Letniej do tego, aby stali się inicjatorami i liderami przedsięwzięć międzynarodowych realizowanych w ich gminie, na uczelni, w firmie czy w organizacji. III edycja Szkoły Letniej odbędzie się w dniach 11-15 lipca br. w Centrum Konferencyjnym „Daglezja” w Przysieku k/Torunia. 

Szkoła składa się ze spotkań, warsztatów i wizyt studyjnych,  w trakcie których zostaną podjęte takie zagadnienia, jak:

  • cechy skutecznego lidera,
  • współpraca międzynarodowa w biznesie
  • metoda projektu i jej zastosowania,
  • praca i kariera w instytucjach międzynarodowych,
  • liderzy w III sektorze,
  • źródła finansowania współpracy międzynarodowej,
  • aktualna sytuacja międzynarodowa.

 

Projekt finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Warsztaty w Przysieku w ramach I edycji Szkoły Letniej Liderów Międzynarodowych