Współpraca Międzynarodowa

Wyspa Młyńska w Bydgoszczy
Wyspa Młyńska w Bydgoszczy

Konferencja „Obywatele, decydenci polityczni oraz sektor przemysłów kreatywnych i kulturowych – współpraca w zakresie prawodawstwa, polityk oraz narzędzi ICT”

12 września br. (wtorek) w Bydgoszczy odbędzie się międzynarodowa konferencja dla osób zaangażowanych w rewitalizację, zarządzanie obiektami zabytkowymi, oraz sektorami kreatywnym pn. „Obywatele, decydenci polityczni oraz sektor przemysłów kreatywnych i kulturowych – współpraca w zakresie prawodawstwa, polityk oraz narzędzi ICT”.

 

Konferencja organizowana zostanie w ramach międzynarodowego projektu pn. „Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele współpracy publiczno-prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości historycznej poprzez wzmacnianie sektora kulturowego i kreatywnego”, akronim Forget Heritage, współfinansowanego ze środków Programu Interreg Europa Środkowa.

 

Głównym celem projektu Forget Heritage jest promocja współpracy partnerów projektu pochodzących z Włoch, Chorwacji, Czech, Niemiec, Polski, Słowenii i Węgier, w obszarze identyfikacji innowacyjnych, zrównoważonych i powtarzalnych modeli zarządzania publiczno-prywatnego, które zostaną wykorzystane w przywracaniu społeczności do użytkowania budynków o wartości historycznej poprzez udostępnianie ich na przedsięwzięcia sektora kulturowego i kreatywnego.

 

Podczas konferencji zostaną przedstawione publicznie m.in. założenia projektu Forget Heritage oraz dokumenty i narzędzia projektowe dot. zaangażowania obywateli w rewaloryzację i nadanie nowych funkcji społecznych obiektom historycznym, optymalnego zarządzania obiektami dziedzictwa kulturowego, wykorzystania narzędzi ICT w celu włączenia obywateli w mapowanie opuszczonych historycznych obiektów, w celu ponownego wykorzystania tych miejsc,  międzynarodowego prawodawstwa w zakresie zarządzania obiektami dziedzictwa kulturowego (przykłady z praktyki, wyzwania, spory, innowacje).

 

Ponadto konferencja umożliwi zebranie od szerokiego grona odbiorców uwag/sugestii  nt. opracowywanych w ramach projektu, istotnych dokumentów.

 

Konferencja prowadzona będzie w języku angielskim, dla uczestników z Polski dostępne będzie tłumaczenie symultaniczne. Planowana jest również wizyta studyjna w 2 grupach językowych. Uczestnikami konferencji będą partnerzy projektu z Włoch, Chorwacji, Czech, Niemiec, Polski (Miasto Bydgoszcz i Miasto Warszawa), Słowenii i Węgier oraz polskie (w szczególności lokalne, regionalne) instytucje publiczne i prywatne zarządzające obiektami dziedzictwa kulturowego oraz sektor przemysłów kulturowych i kreatywnych, organizacje pozarządowe, przedstawiciele samorządów.

 

Informacja o projekcie i konferencji:

www.bydgoszcz.pl/aktualnosci/tresc/zaproszenie-do-udzialu-w-miedzynarodowej-konferen

www.bydgoszcz.pl/rozwoj/projekty-miedzynarodowe/forget-heritage.

 

Potwierdzenie uczestnictwa w konferencji i opcjonalnie w wizycie studyjnej, na postawie załączonego formularza prosimy przesyłać na adres: k.napierala@um.bydgoszcz.pl do dnia 30.08.2017 r.

 

Liczba miejsc jest ograniczona.

 

O zakwalifikowaniu na konferencję, organizator poinformuje e-mailem.