Projekt FISSH

Partnerzy projektu FISSH, fot. Organizacja Rozwoju Lokalnego ANATOLIKI SA (Grecja)
Partnerzy projektu FISSH, fot. Organizacja Rozwoju Lokalnego ANATOLIKI SA (Grecja)

Wspieranie zrównoważonego rozwoju MŚP w przemyśle spożywczym

W dniach 21-22 maja 2024 roku w Salonikach, odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu FISSH, czyli Wsparcie i pomoc dla MŚP z branży spożywczej w zakresie zrównoważonego rozwoju.

 

Główny cel projektu FISSH to poprawa wdrażania polityk regionalnych w regionach partnerskich poprzez międzyregionalną wymianę wiedzy i najlepszych praktyk. Projekt koncentruje się na wspieraniu transformacji MŚP w przemyśle spożywczym w kierunku zrównoważonego rozwoju ekologicznego, ekonomicznego i społecznego.

 

Dzień Pierwszy

Ioanna Kouti i Vaso Papadopoulou z ANATOLIKI SA przedstawiły „Logikę interwencji programu Interreg Europe,” omawiając cele, podejście i harmonogram projektu. Reprezentanci regionów: Macedonia Środkowa, Ostrobotnia Południowa, Województwo Kujawsko-Pomorskie, Flandria Wschodnia i Region Coimbra zaprezentowali swoje instrumenty polityczne i planowane zmiany polityczne. Dzień zakończył się dyskusją na temat zarządzania projektem i kwestii administracyjnych prowadzoną przez Vaso Papadopoulou.

 

Dzień Drugi

Drugi dzień poświęcono szczegółowemu omówieniu trzech obszarów tematycznych (TFA), które są centralnymi punktami projektu w jego głównej fazie. Każdy obszar dotyczy kluczowych aspektów zrównoważonego rozwoju w przemyśle spożywczym:

 

TFA 1: Eline De Smet przedstawiła strategie biznesowe i nowe modele zrównoważonego rozwoju dla MŚP w przemyśle spożywczym. Ten obszar, koordynowany przez Regionalny Fundusz Rozwoju Macedonii Środkowej i Radę Gospodarczą Flandrii Wschodniej w pierwszym i drugim semestrze, będzie badał ekonomiczne i społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju, zarządzania i prawne aspekty strategii oraz rolę wystaw branżowych i etykiet zrównoważonego rozwoju w dotarciu do przedsiębiorstw spożywczych.

 

TFA 2: Soila Huhtaluhta omówiła równoważność procesu produkcji żywności i łańcucha wartości produktów. Koordynowany przez ANATOLIKI SA i Uniwersytet Nauk Stosowanych w Seinäjoki w trzecim i czwartym semestrze, ten obszar zajmie się technicznymi i środowiskowymi aspektami zrównoważonego rozwoju, w tym zarządzaniem odpadami, zrównoważonym opakowaniem, redukcją śladu węglowego i znaczeniem digitalizacji.

 

TFA 3: Sanna Inkeri zaprezentowała marketing i perspektywy konsumentów na zrównoważone produkty spożywcze. Ten obszar, koordynowany przez Wspólnotę Międzygminną Regionu Coimbra i Radę Regionalną Ostrobotnii Południowej w piątym i szóstym semestrze, skupi się na ustawodawstwie i etykietowaniu, edukacji konsumentów oraz wpływie digitalizacji na zachowania konsumenckie i e-commerce.

 

Ilkka Latomäki przedstawił ramy oceny dobrych praktyk, podkreślając kryteria oparte na Celach Zrównoważonego Rozwoju. Dzień zakończył się prezentacją projektu strategii komunikacji przez Małgorzatę Kruk-Szarszewską, która przedstawiła plan działania na rzecz promocji projektu m.in. poprzez media społecznościowe.

 

Kolejne spotkanie partnerów odbędzie się w drugim semestrze we Flandrii Wschodniej, Belgia, z zaplanowanymi wcześniej spotkaniami online przed pierwszym raportem.

 

Projekt FISSH pokazuje, jak ważna jest współpraca międzyregionalna i wymiana wiedzy dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju MŚP w przemyśle spożywczym.