Współpraca Międzynarodowa

Logo Interreg Europe

Dowiedz się więcej i sięgnij po dotacje Interreg!

25 października br. zapraszamy do udziału w spotkaniu na temat naborów wniosków w programach: Interreg Europa Środkowa (trwa do 25 stycznia 2018) oraz Interreg Region Morza Bałtyckiego (potrwa od października 2017 do kwietnia 2018). Może to być już ostatnia szansa na uzyskanie wsparcia z tych programów w latach 2014 – 2020.

 

Organizatorami spotkania są Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Ministerstwo Rozwoju. Szczegóły wydarzenia oraz adres są dostępne w załączonym programie.  

 

Transnarodowe programy Interreg Europa Środkowa oraz Interreg Region Morza Bałtyckiego są dostępne dla instytucji publicznych i prywatnych z całej Polski. O dofinansowanie mogą się ubiegać władze regionów, miast, gmin i powiatów, uczelnie państwowe i prywatne, jednostki B+R, instytuty, agencje i parki rozwoju, fundacje, centra doradztwa rolniczego, regionalne biura planowania przestrzennego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa i inne instytucje (warunek: osobowość prawna).

 

Wielu polskich partnerów już odnosi korzyści z udziału w międzynarodowych projektach. Wśród beneficjentów są m.in. Instytut Logistyki i Magazynowania z Poznania, Główny Instytut Górnictwa z Katowic, Instytut Włókiennictwa z Łodzi, Miasto Jaworzno, uczelnie z Krakowa, Wrocławia, agencje, fundacje i centra rozwoju z Opola, Warszawy, Bielska-Białej, Lubelszczyzny, klaster Lifescience, szpital im. Jana Pawła II z Krakowa, przedsiębiorstwa wodociągowe z Katowic i Gdańska i inni. Polscy partnerzy uczestniczą we wspólnym planowaniu, wymianie doświadczeń, wprowadzają innowacje i zyskują dostęp do bardziej zaawansowanych rozwiązań i testują je w polskich warunkach. Dzięki projektom finansują m.in. personel i usługi świadczone przez ekspertów i firmy zewnętrzne.

 

Także instytucje z terenu województwa kujawsko-pomorskiego od lat realizują projekty współpracy w ramach programów Interreg. Liderami w tym zakresie są Miasto Bydgoszcz oraz Urząd Marszałkowski, gdzie obecnie wdrażanych jest 10 tego typu przedsięwzięć, obejmujących m.in. transport śródlądowy, gospodarkę niskoemisyjną, innowacje w żywności, ochronę dziedzictwa kulturowego czy rewitalizację terenów poprzemysłowych.

 

Realizacja projektów Interreg na przykładzie Miasta Bydgoszczy:
https://drive.google.com/file/d/0B0TqKIhg_8v9ejRFT2FOd21sWkE/view

 

Tematyka programów obejmuje szeroko pojętą innowacyjność (w tym m.in. społeczną, sektor kreatywny), gospodarowanie zasobami naturalnymi i kulturowymi, transport, strategie niskoemisyjne. Oba programy umożliwiają działania pilotażowe.

 

Polscy partnerzy publiczni i prywatni mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości do 85% poniesionych wydatków kwalifikowalnych.

 

Zachęcamy do rejestracji na spotkanie: m.kruk@kujawsko-pomorskie.pl

 

***

 

Informacje o programach

 

Oficjalne strony, prowadzone przez Wspólne Sekretariaty w j. ang.

Interreg Region Morza Bałtyckiego

Interreg Europa Środkowa

 

Poszukiwanie partnerów i zamieszczanie własnych pomysłów na projekty:
Interreg Region Morza Bałtyckiego  
Interreg Europa Środkowa

 

Zatwierdzone projekty:
Interreg Region Morza Bałtyckiego
Interreg Europa Środkowa

 

Informacje na stronach Ministerstwa Rozwoju w j. pol.

www.ewt.gov.pl, www.europasrodkowa.gov.pl

 

Dokumenty:
Interreg Region Morza Bałtyckiego
Interreg Europa Środkowa

 

Zatwierdzone projekty:
Interreg Region Morza Bałtyckiego
Interreg Europa Środkowa

 

Krajowy Punkt Kontaktowy:
Ministerstwo Rozwoju, Departament Współpracy Terytorialnej, Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach, osoba do kontaktu: dr Monika Strojecka-Gevorgyan, tel. 32 253 90 08, e-mail: Monika.Strojecka-Gevorgyan@mr.gov.pl

 

Prezentacje polskich partnerów projektów: