Współpraca Międzynarodowa

Wizyta studyjna on-line, zrzut ekranu Agata Mazurek
Wizyta studyjna on-line, zrzut ekranu Agata Mazurek

DIGITOURISM – wirtualna wizyta studyjna w naszym regionie

W ubiegłym tygodniu przez dwa dni (21-22 kwietnia) w województwie kujawsko-pomorskim odbywała się wizyta studyjna przygotowana w ramach realizowanego projektu Digitourism (http://www.interregeurope.eu/digitourism). Ponieważ pandemia Covid19 ogranicza osobistą wymianę wiedzy i doświadczeń między partnerami, organizatorzy zdecydowali się na zastosowanie formuły on-line.

 

Wszystkie prezentacje oraz wizyty w miejscach dobrych praktyk miały charakter wirtualny. Spotkanie skierowane zostało zarówno do międzynarodowych partnerów, jak i regionalnych interesariuszy projektu, którzy aktywnie biorą udział w działaniach na rzecz rozwoju turystyki, wykorzystującej rozszerzoną rzeczywistość oraz najnowsze technologie cyfrowe.

 

Podczas sesji 21 kwietnia, jako przykłady dobrych praktyk, zaprezentowana została kampania promocyjna Budujemy Kujawsko-Pomorskie w „Minecraft” , której głównym celem było stworzenie wirtualnego świata województwa kujawsko-pomorskiego umieszczonego w grze Minecraft. Zaprezentowana została także gra i aplikacja mobilna – Paszport Turystyczny, zachęcająca mieszkańców województwa i turystów do podróżowania po jego subregionach. Główną ideą kampanii jest promocja mało znanych miejsc. Przedstawione zostały także walory województwa kujawsko-pomorskiego oraz sposób kształtowania polityki w regionie.

 

22 kwietnia odbyły się trzy prelekcje. Pierwsza z nich dotyczyła Domu Mikołaja Kopernika (będącego częścią Muzeum Okręgowego w Toruniu). W trakcie prezentacji pokazana została modernizacja obiektu, sposób łączenia tradycyjnych elementów wystawy z nowoczesnymi technologiami oraz wirtualną i rozszerzoną rzeczywistością. Na koniec uczestnicy spotkania zostali zabrani na wirtualny spacer po muzeum   Kolejnym punktem programu wizyty było przedstawienie projektu oraz jego rezultatów, realizowanego we wcześniejszych latach przez województwo kujawsko-pomorskie pn. Creative Loci Jacobi. Jego głównym celem była promocja i zwiększenie widoczności Szlaku św. Jakuba. Przedstawione zostały także narzędzia wykorzystane w projekcie takie jak: mapy geolokalizacyjne, digitalizacja 3D obiektów dziedzictwa kulturowego, wielojęzyczne audioprzewodniki, aplikacja doradcy turystycznego czy filmy 360º do opracowania wirtualnych wycieczek. Ostatnim przykładem dobrej praktyki była prezentacja projektu Kultura w zasięgu 2.0, realizowanego przez województwo kujawsko-pomorskie. Celem projektu jest dostarczenie jego użytkownikom (mieszkańcom regionu i turystom) narzędzi do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych oraz digitalizacja zasobów instytucji kultury dla przyszłych pokoleń. Podczas prezentacji zostały pokazane narzędzia, które zostały wykorzystane w projekcie od strony technicznej oraz zastosowana technologia.

 

Projekt Digitourism dotyczący zastosowania wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w turystyce realizowany jest przez Województwo Kujawsko-Pomorskie wraz z ośmioma innymi partnerami europejskimi w ramach programu Interreg Europa.

 

Wizyta studyjna on-line, zrzut ekranu Agata MazurekBaner Virtual Study Visit - Kujawsko-pomorskie Voivodeship, April, 21-22, 2021Prezentacja podczas wizyty studyjnej on-line, zrzut ekranu Agata MazurekWizyta studyjna on-line, zrzut ekranu Agata MazurekWizyta studyjna on-line, zrzut ekranu Agata MazurekWizyta studyjna on-line, zrzut ekranu Agata Mazurek