Współpraca Międzynarodowa

Grafika Creative Dundee 2020/21 Activities /https://creativedundee.com/

99 Things to See & do in Dundee – przewodnik turystyczny stworzony przez mieszkańców

Jak promować lokalne przemysł kreatywny w regionie? Jak zachęcić turystów do zwiedzania nie tylko głównych atrakcji turystycznych, ale także do odwiedzenia miejsc mało znanych, ale kluczowych dla danego regionu? Czy istnieje sposób, aby wspierać i jednoczyć lokalnych przedstawicieli przemysłu kreatywnego?

 

Na te pytania odpowiedzi szukało szkockie miasto Dundee, które jest corocznie odwiedzane przez rzeszę turystów.

 

Mając za cel wypromowanie lokalnych wytwórców stworzono przedsięwzięcie pn. Creative Dundee, którego głównym celem jest realizowanie wspólnych projektów, stwarzając tym samym możliwości rozwoju dla osób tworzących przemysł kreatywny na poziomie lokalnym, regionalnym oraz międzynarodowym.

 

Jednym z takich projektów, które cieszy się popularnością jest przewodnik miejski 99 Things to See & do in Dundee. Jest to oddolna inicjatywa mieszkańców miasta Dundee, którzy każdego roku aktualizują informacje w przewodniku, które dotyczące ofert kulturalnych miasta oraz branż kreatywnych.

 

99 Things to See & do in Dundee jest doskonałym przykładem dobrej praktyki, którą można powielić w każdym kreatywnym mieście, którego dużym atutem jest przemysł kreatywny, a jego mieszkańcy chętnie angażują się w gospodarkę turystyczną i opowiadają innym o tym, co kochają w swoim mieście.

 

Wyżej opisana praktyka została zaprezentowana podczas wizyt studyjnych w ramach projektu Cult-CreaTE (Interreg Europa).

 

Więcej o praktyce: Item | Interreg Europe