Współpraca Międzynarodowa

Logotyp Interreg Europa

3 nabór w Programie Interreg Europa 2021-2027

Program Interreg jest znany ze swojego wsparcia dla współpracy transgranicznej i regionalnej. Od początku swojego istnienia program przyczynił się do wielu innowacyjnych projektów i inicjatyw, które przekraczają granice państw członkowskich. Teraz, przygotowuje się do trzeciego naboru wniosków, który przyniesie ulepszenia i zmiany w regionach objętych programem.

 

Poniżej przedstawiamy informacje na temat bieżących wydarzeń w programie Interreg Europa 2021-2027.

 

Program Interreg Europa poszerzony o 7 państw

Do grona państw uczestniczących w programie Interreg Europa 2021-2027 (UE-27, Norwegia, Szwajcaria) dołączyło siedem nowych krajów:

  • Albania
  • Bośnia i Hercegowina
  • Mołdawia
  • Czarnogóra
  • Macedonia Północna
  • Serbia
  • Ukraina

 

Dla polskich partnerów poszerzony zasięg geograficzny programu oznacza możliwość współpracy z partnerami z 35 państw.

 

Trzeci nabór wniosków Interreg Europa 2021-2027

Trzeci nabór wniosków o dofinansowanie jest planowany w okresie 20 marca – 7 czerwca 2024 roku. Nabór będzie otwarty we wszystkich celach polityki i wszystkich celach szczegółowych programu. Będą mogli w nim uczestniczyć partnerzy z 36 państw. Projekty współpracy międzyregionalnej mogą dotyczyć wszystkich zagadnień polityki spójności.

 

Na potrzeby przygotowywania się do 3. naboru można na razie korzystać z narzędzi dostępnych w drugim naborze

 

Trwa rejestracja na doroczne forum współpracy programu Interreg Europa 2012-2027

W dniach 20-21 marca 2024 roku program Interreg Europa 2021-2027 zaprasza do Antwerpii (Belgia) na doroczne forum współpracy Europe, let’s cooperate interregional cooperation forum. Językiem spotkania jest angielski.

 

Forum jest połączone z otwarciem trzeciego naboru wniosków o dofinansowanie, który jest planowany w okresie marzec – czerwiec br.

 

W trakcie pierwszego dnia spotkania do dyspozycji uczestników będą specjaliści ze Wspólnego Sekretariatu, którzy podczas poszczególnych sesji:

  • przedstawią warunki trzeciego naboru wniosków,
  • udzielą porad i wskazówek, jak dobrze przygotować projekt,
  • poprowadzą z wnioskodawcami wiodącymi konsultacje indywidualne

 

Drugi dzień Forum będzie poświęcony Platformie learningowej Interreg Europa (projekt strategiczny programu). Między innymi będzie można dowiedzieć się, jakie bezpłatne usługi eksperckie Platforma oferuje władzom publicznym wszystkich szczebli. Całe wydarzenie wzbogacają wizyty studialne oraz strefa networkingowa umożliwiająca m.in. poszukiwanie partnerów do współpracy.

 

Na konsultacje indywidulane, dyskusje networkingowe i wizyty studialne jest wymagana odrębna rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona i obowiązuje zasada „kto pierwszy, ten lepszy”.

 

Szczegółowe informacje są dostępne w programie Forum

 

Rejestracja online na Forum jest prowadzona na stronie programu

 

Regionalny Punkt Kontaktowy ds. INTERREG