Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr
Szukaj

Spotkanie partnerów projektu Surface na Węgrzech

Warsztaty podczas spotkania partnerów projektu Surface
Warsztaty podczas spotkania partnerów projektu Surface

Przedstawiciele Wydziału Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Departamentu Środowiska w dniach 30 września – 4 października 2019 roku wzięli udział w spotkaniu partnerów projektu SURFACE (Interreg Europa Środkowa). Podczas spotkania omówione zostały założenia projektu oraz perspektywy przyszłych działań.

 

Każdy z uczestniczących partnerów zaprezentował działanie pilotażowe realizowane w regionie w ramach projektu, którym jest utworzenie Parku Ponownego Użycia Przedmiotów. Zadaniem pilotażowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest uruchomienie Punktu Ponownego Użycia – Kawiarenki Naprawczej na terenie Osady Leśnej na Barbarce, której celem będzie promocja i upowszechnienie tematyki związanej z ponownym wykorzystaniem przedmiotów oraz bezpłatna naprawa uszkodzonych przedmiotów.

 

W spotkaniu wziął również udział przedstawiciel Miasta Bydgoszczy, które podpisało list intencyjny w sprawie przystąpienia do projektu SURFACE w roli partnera współpracy twinningowej oraz wyraziło wolę współpracy w zakresie działań na rzecz racjonalnego wykorzystywania dostępnych zasobów i produktów w codziennym życiu, w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym, poprzez promocję idei ponownego użycia.

 

Spotkanie partnerów było połączone z wizytą w utworzonym w Budapeszcie Parku Ponownego Użycia Przedmiotów, którego działaniem jest popularyzacja ponownego wykorzystania produktów w celu przedłużenia ich cyklu życia poprzez promowanie upcyklingu oraz zwiększenie świadomości mieszkańców.

 

Projekt Surface - Sojusz miast Europy Środkowej na rzecz ponownego użycia produktów realizowany jest przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach Programu Interreg Europa Środkowa od kwietnia 2017 roku.

 

Partnerami projektu Surface są: Waste Management Association Mid-Tyrol (Austria), Reuse Centre (Słowenia), Prowincja Rimini (Włochy), Insieme Social Enterprise (Włochy), ZAK Wastemanagement GmbH (Niemcy), Bay Zoltan Nonprofit Ltd. for Applied Research (Węgry), ACT Group (Chorwacja), RREUSE – Reuse and Recycling European Union Social Enterprises (Belgia), IURS – Institute for Sustainable Development of Settlements (Republika Czeska)

 

Punkt ponownego użycia przedmiotów w BudapeszcieSpotkanie partnerów projektu SurfaceWarsztaty podczas spotkania partnerów projektu Surface

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone