Ta strona wykorzystuje pliki cookies m. in. w celach dostosowania do potrzeb użytkowników, poprawy bezpieczeństwa, statystycznych i reklamowych. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej na temat polityki cookies »

Zakmnij
Dzisiaj jest: poniedziałek, 24 kwietnia 2017

Województwo kujawsko-pomorskie Województwo kujawsko-pomorskie

Współpraca międzynarodowa

fundusze unijne

 • Konkursy RPO. Pieniądze na ścieżki rowerowe

  Fot. Tymon Markowski

  Budowy i przebudowy ścieżek rowerowych dotyczy najnowszy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W innych aktualnych konkursach do podziału są między innymi środki na konserwację i restaurację zabytków oraz tworzenie mieszkań socjalnych i placówek świadczących usługi społeczne.

 • Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców

  Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, fot. Tymon Markowski

  Negocjacje handlowe, finansowanie działalności gospodarczej i zabezpieczanie ryzyka MŚP, prospecting i social media – tych zagadnień dotyczą bezpłatne szkolenia w Regionalnych Inkubatorach Przedsiębiorczości w Bydgoszczy i Toruniu. Spotkania organizuje Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy. Kolejne 1 grudnia.  

 • Prace na wojewódzkich trasach

  Przebudowa ul. Toruńskiej w Golubiu-Dobrzyniu, fot. Andrzej Goiński

  Trwają tegoroczne inwestycje na drogach wojewódzkich. Wśród nich przebudowa ul. Toruńskiej w Golubiu-Dobrzyniu oraz budowa ronda w Kcyni (powiat nakielski). W trakcie są też postępowania przetargowe, które wyłonią wykonawców dużych inwestycji drogowych finansowanych ze środków naszego Regionalnego Programu Operacyjnego.

 • Radioterapia we Włocławku już działa

  Włocławski zakład radioterapii bydgoskiego regionalnego Centrum Onkologii, fot. Mikołaj Kuras

  Nowo uruchomiony włocławski zakład radioterapii bydgoskiego regionalnego Centrum Onkologii przyjmuje już pacjentów. Terapię w tej bardzo potrzebnej w tej części regionu placówce odbywają chorzy onkologiczni z rejonu Włocławka, którzy w innych warunkach byliby zmuszeni do dojazdów do Bydgoszczy. Obiekt powstał dzięki środkom naszego RPO poprzedniej perspektywy, wyposażenie sfinansowały bydgoski ośrodek onkologiczny i Ministerstwo Zdrowia. 15 listopada, z udziałem członka zarządu województwa Sławomira Kopyścia, miało miejsce oficjalne otwarcie.

 • Dom dla dzieci zamiast domu dziecka

  Uroczystość otwarcia „Jasia” i „Małgosi”, fot. Mikołaj Kuras

  Pierwsza inwestycja finansowana ze środków naszego RPO nowej perspektywy zakończona – w Brzeziu w powiecie włocławskim zbudowano nową siedzibę dla tamtejszego domu dziecka. Od kilku dni wychowankowie mieszkają w dwóch nowych, kameralnych budynkach; powstał też nowy program wychowawczy, stawiający na ich samodzielność. 14 listopada miało miejsce uroczyste otwarcie.

 • Jak aplikować o europejskie wsparcie

  Jedno ze szkoleń dla beneficjentów RPO, fot. Tymon Markowski

  Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych dla przygotowujących projekty i aplikujących o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz innych programów oferujących środki finansowe z Unii Europejskiej. Ze szkoleń na temat możliwości dofinansowania w ramach nowej perspektywy finansowej skorzystać mogą m.in. przedsiębiorcy i organizacje sektora pozarządowego.

 • Trampolina wsparcia młodych z problemami

  W programie Trampolina resocjalizację prowadzić będą wysokiej klasy fachowcy, fot. Andrzej Goiński

  Marszałkowski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, w partnerstwie z pięcioma instytucjami wychowawczo-socjoterapeutycznymi i włocławskim stowarzyszeniem skupiającym kuratorów sądowych, rozpoczyna realizację holistycznego projektu adresowanego do młodzieży z tak zwanych trudnych środowisk, a także ich rodziców i opiekunów. Zakładamy objęcie nim ponad sześciuset osób.

 • Wspólnie na rzecz promocji gospodarczej regionu

  Ceremonia podpisania umów, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

  Urząd Marszałkowski przygotował dwa przedsięwzięcia w dziedzinie promocji gospodarczej, dzięki  którym Kujawsko-Pomorskie, a także poszczególne kujawsko-pomorskie miasta i gminy, staną się bardziej rozpoznawalne w kraju i na kontynencie jako miejsce, w którym warto inwestować i lokować biznes. Oba będą realizowane w partnerstwie z zainteresowanymi miastami i gminami w całym regionie. 9 listopada odbyła się ceremonia podpisania umów z samorządami.

 • Konkursy RPO: drogi, zabytki, żłobki

  Wsparcie trafi między innymi na tworzenie mieszkań socjalnych

  Zapraszamy do składnia wniosków o dofinansowanie projektów w aktualnych konkursach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Najnowsze nabory dotyczą konserwacji i restauracji zabytków oraz tworzenia mieszkań socjalnych i placówek świadczących usługi społeczne.

 • Dobra woda, kanalizacja, gaz – dołączamy do najlepszych

  Stacja wodociągowa w Grążawach w powiecie brodnickim (inwestycja w ramach PROW), fot. Mikołaj Kuras

  Kujawsko-Pomorskie jest wśród krajowych liderów w dziedzinie służącej mieszkańcom i poprawiającej stan środowiska infrastruktury komunalnej. Gęstość miejskiej sieci wodociągowej daje nam drugie miejsce w Polsce, sieci kanalizacyjnej pierwsze. Mamy też największy przyrost długości sieci gazowej na terenach wiejskich.

 • Środa z funduszami

  Jedno ze szkoleń dla beneficjentów RPO w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj Kuras

  Zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu informacyjnym dla aplikujących o wsparcie w konkursach ogłaszanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Najbliższe środowe spotkanie dedykujemy osobom poszukującym zatrudnienia lub chcącym podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

 • Radioterapia we Włocławku przyjmuje pacjentów

  Akcelerator we włocławskim zakładzie radioterapii bydgoskiego regionalnego Centrum Onkologii, fot. CO

  Pacjentów przyjmuje już nowo uruchomiony włocławski zakład radioterapii bydgoskiego regionalnego Centrum Onkologii. Terapię w tej bardzo potrzebnej w tej części regionu placówce będą odbywać pacjenci onkologiczni z rejonu Włocławka, którzy w innych warunkach byliby zmuszeni do dojazdów do Bydgoszczy. Obiekt powstał dzięki środkom naszego RPO poprzedniej perspektywy, wyposażenie sfinansowały bydgoski ośrodek onkologiczny i Ministerstwo Zdrowia. Oficjalne otwarcie odbyło się 15 listopada.

 • Wsparcie rewitalizacji

  Dobre praktyki w rewitalizacji: park na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu; fot. Andrzej Goiński

  Kolejne samorządy lokalne z regionu otrzymają wsparcie finansowe na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji – strategicznych dokumentów niezbędnych do skutecznego zabiegania o dofinansowanie na zagospodarowanie obszarów rewitalizowanych. Spotkanie informacyjne dla ubiegających się o dotacje w drugiej edycji konkursu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna odbędzie się 14 listopada w Urzędzie Marszałkowskim.

 • Konkursy RPO: zabytki i infrastruktura społeczna

  Wsparcie w ramach naszego RPO trafi między innymi na renowację zabytków, fot. Mikołaj Kuras

  Konserwacji i restauracji zabytków oraz tworzenia mieszkań socjalnych i placówek świadczących usługi społeczne dotyczą dwa nowe konkursy o dofinansowanie projektów ogłoszone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 • Obradował Komitet Monitorujący RPO

  Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

  Podczas swego wczorajszego (27 października) posiedzenia Komitet Monitorujący naszego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 zajmował się przedłożonymi przez zarząd województwa warunkami udzielania wsparcia w ramach najniższego poziomu polityki terytorialnej oraz kryteriami wyboru projektów w konkursach o dofinansowanie z obszaru polityki społecznej, rozwoju infrastruktury medycznej, energetyki odnawialnej i przygotowywania terenów pod inwestycje. Obradom przewodniczył marszałek Piotr Całbecki.

 • Konkursy RPO: infrastruktura, edukacja, interwencja społeczna

  Wsparcie w ramach naszego RPO trafi między innymi na termomodernizację gmachów publicznych, fot. Mikołaj Kuras

  W puli aktualnych konkursów ogłoszonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego są między innymi środki na projekty dotyczące rozbudowy infrastruktury, kształcenia i opieki nad najmłodszymi oraz wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 • Konkursy RPO: drogi, opieka nad dziećmi, edukacja

  Aktualne konkursy w ramach RPO dotyczą między innymi wsparcia na działalność przedszkoli, fot. Tymon Markowski

  Zapraszamy do aplikowania w aktualnych konkursach (w trakcie naboru, lub przed jego rozpoczęciem) ogłoszonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Do rozdysponowania są między innymi środki na tworzenie nowych miejsc dla przedszkolaków, budowę i modernizację dróg oraz projekty edukacyjne.

 • Jak aplikować o europejskie wsparcie

  Fot. Mikołaj Kuras

  Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych dla przygotowujących projekty i aplikujących o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz innych programów oferujących środki finansowe z Unii Europejskiej. W tym tygodniu zaplanowano szkolenia dla przedsiębiorców, organizowane przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy (20 października) oraz dla wnioskodawców  w ramach poddziałania ,,Aktywne włączenie społeczne” (21 października). Swoje dyżury będą pełnić też pracownicy Mobilnych Punktów Informacyjnych, którzy od 21 do 27 października odwiedzą 7 miast w regionie.

 • Na drogi i linie kolejowe

  O planach inwestycyjnych dotyczących infrastruktury drogowej i kolejowej była mowa podczas wtorkowej konferencji prasowej z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, fot. Andrzej Goiński

  Komisja Europejska zatwierdziła nasz kluczowy wojewódzki dokument planistyczny w dziedzinie infrastruktury transportowej, kujawsko-pomorski plan spójności komunikacji drogowej i kolejowej do 2020 roku. W puli naszego RPO 2014-2020 jest ponad 800 milionów złotych na inwestycje drogowe i kolejowe.

 • JEREMIE dla pół tysiąca firm

  Konferencja podsumowujące funduszu JEREMIE, fot. Andrzej Goiński

  Ponad 540 firm z regionu – w większości mikroprzedsiębiorstw – skorzystało ze zwrotnego wsparcia w ramach Funduszu Powierniczego JEREMIE na rozwój działalności w postaci niskooprocentowanych pożyczek i poręczeń. Suma rozdysponowanej w ten sposób pomocy to ponad 94 miliony złotych. Konferencja podsumowująca realizację projektu odbyła się 13 października w toruńskim Dworze Artusa.

 • Ekologicznie i oszczędnie, czyli wsparcie na termomodernizację

  Podpisanie umów o dofinansowanie inwestycji w zakresie termomodernizacji szkół i gmachów użyteczności publicznej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

  W piątek (14 października) w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie inwestycji w zakresie termomodernizacji szkół i gmachów użyteczności publicznej. Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego otrzyma 11 beneficjentów. To inwestycje, które pozwolą oszczędzać.

 • Aktualne konkursy RPO

  Wsparcie w ramach RPO na termomodernizację może dotyczyć między innymi instalacji odnawialnych źródeł energii, fot. Andrzej Goiński

  Zapraszamy do aplikowania w aktualnych konkursach (w trakcie naboru, lub przed jego rozpoczęciem) ogłoszonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Do rozdysponowania są między innymi środki na wsparcie działalności przedszkoli, budowę i modernizację dróg oraz projekty edukacyjne.

 • Z wizytą w powiecie sępoleńskim

  Spotkanie z samorządowcami w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Sępólnie Krajeńskim, fot. Tymon Markowski

  Marszałek Piotr Całbecki złożył 10 października gospodarską wizytę w Kamieniu Krajeńskim oraz Sępólnie Krajeńskim. Podczas spotkania z samorządowcami rozmawiano między innymi o realizacji przedsięwzięć przy udziale wsparcia finansowego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 • RPO: drogi, termomodernizacja, woda

  Fot. Tymon Markowski

  W naszym Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego są środki na realizację inwestycji infrastrukturalnych. Aktualne konkursy o dofinansowanie projektów dotyczą między innymi budowy i modernizacji dróg, modernizacji energetycznej budynków publicznych, a także rozwoju sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków oraz systemów zaopatrzenia w wodę.

 • Kolejny nabór kandydatów na ekspertów

  Fot. Tymoteusz Tymiński

  Zarząd województwa ogłosił otwarty nabór kandydatów na ekspertów, którzy jako członkowie komisji oceny projektów uczestniczyć będą w ocenie merytorycznej wniosków o dofinansowanie ze środków naszego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Podstawowym kluczem są kompetencje i doświadczenie zawodowe.

Mój Region