Ta strona wykorzystuje pliki cookies m. in. w celach dostosowania do potrzeb użytkowników, poprawy bezpieczeństwa, statystycznych i reklamowych. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej na temat polityki cookies »

Zakmnij
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

Loading script and Flickr images

Współpraca międzynarodowa

fundusze unijne

 • Ruszyła rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. W 36 miesięcy powstanie nowy kompleks lecznicy, nowoczesny i funkcjonalnie dopracowany, przyjazny dla pacjentów i ich rodzin. Placówka, która niemal podwoi liczbę łóżek, stanie się jedną z najnowocześniejszych w kraju. 5 stycznia, z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego i przewodniczącego sejmiku województwa Ryszarda Bobera oraz zaproszonych gości, odbyła się uroczystość wbicia pierwszej łopaty. Ekipy Budimeksu, który jest wykonawcą inwestycji, rozpoczęły już rozbiórki i wyburzenia budynków oraz roboty ziemne. 

 • Samorządowe władze Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia mogą się ubiegać o wsparcie na budowę, przebudowę i modernizację dróg wojewódzkich na terenie miast prezydenckich. W puli konkursu ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest ponad 60 milionów złotych.

 • Zapraszamy do aplikowania w konkursach o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 • Lokalne grupy działania (LGD), czyli partnerstwa mieszkańców, organizacji pozarządowych i samorządów, które wspólnie z samorządem województwa wdrażają finansowany z europejskich środków instrument „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność” (RLKS), uruchomiły pierwsze nabory wniosków o przyznanie pomocy finansowej. Wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich trafi na zakładanie i rozwój firm oraz rozbudowę infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

 • Nasz Regionalny Program Operacyjny perspektywy 2014-2020 to ponad sto zawartych już umów o dofinansowanie, pierwsze wypłacone pieniądze i blisko setka ogłoszonych konkursów. Choć o środki mogą się w nich ubiegać określone instytucje, beneficjentami jesteśmy wszyscy. Na co w najbliższym czasie możemy liczyć?

 • Kilkadziesiąt ogłoszonych konkursów, ponad sto zawartych umów o dofinansowanie projektów i pierwsze pieniądze w rękach mieszkańców. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 uruchomiliśmy już między innymi stypendia edukacyjne dla 1,7 tysiąca uczniów, ruszają też wielomilionowe inwestycje na drogach wojewódzkich.

 • Zapraszamy do aplikowania w konkursach o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Aktualne nabory wniosków dotyczą między innymi inwestycji w odnawialne źródła energii, budowy dróg i ścieżek rowerowych, prac remontowych w zabytkach oraz działań proekologicznych.

 • Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych dla przygotowujących projekty i aplikujących o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz innych programów oferujących środki finansowe z Unii Europejskiej. W planach na najbliższy tydzień spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia usług opiekuńczych w ramach ZIT oraz konsultacje w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych.  

 • Zakupu sprzętu medycznego dla przychodni, budowy ścieżek rowerowych, inwestycji w odnawialne źródła energii oraz rozwoju usług opiekuńczych dotyczą aktualne nabory wniosków o wsparcie finansowe projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zapraszamy do aplikowania o wsparcie.

 • Kolejne samorządy lokalne z regionu otrzymają wsparcie finansowe na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji – strategicznych dokumentów niezbędnych do skutecznego zabiegania o dofinansowanie na zagospodarowanie obszarów rewitalizowanych. Spotkanie informacyjne dla ubiegających się o dotacje w drugiej edycji konkursu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna odbędzie się 19 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim.

 • Rusza nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej ogłoszony przez zarząd województwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W puli są prawie 63 miliony złotych.

 • Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych dla przygotowujących projekty i aplikujących o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz innych programów oferujących środki finansowe z Unii Europejskiej. W planach na najbliższy tydzień m.in. szkolenia wspierające dla osób zakładających działalność gospodarczą i z zakresu metodyki zarządzania projektami EFS i konsultacje w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych.  

 • W Modlinie pod Warszawą odbyło się dwudniowe (5 i 6 grudnia) doroczne spotkanie przedstawicieli instytucji zarządzających szesnastoma polskimi regionalnymi programami operacyjnymi z reprezentantami Komisji Europejskiej, podczas którego omawiany był stan wdrażania programów perspektywy 2016-2020 w poszczególnych województwach. Uczestniczył w nim marszałek Piotr Całbecki.

 • Znamy listę 1724 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy otrzymają stypendia w ramach marszałkowskiego projektu „Prymus Pomorza i Kujaw”. Pomoc finansową otrzyma każdy uczeń, który spełnił wymogi formalne naboru.

 • Zapraszamy do aplikowania o wsparcie finansowe projektów w konkursach ogłoszonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Aktualne nabory wniosków dotyczą między innymi inwestycji w sprzęt medyczny, budowy ścieżek rowerowych, edukacji dorosłych oraz rozwoju usług opiekuńczych i społecznych.

 • Zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu informacyjnym dla aplikujących o wsparcie w konkursach ogłaszanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 • Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych dla przygotowujących projekty i aplikujących o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz innych programów oferujących środki finansowe z Unii Europejskiej. W planach na najbliższy tydzień m.in. spotkanie z cyklu ,,Środa z funduszami” oraz konsultacje w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych. 

 • Trwa nabór wniosków o wsparcie finansowe na prace remontowe i konserwatorskie w zabytkowych obiektach regionu w 2017 roku. Samorząd województwa od lat konsekwentnie wspiera tego rodzaju przedsięwzięcia.

 • Zarząd województwa ogłosił pierwszy konkurs dotyczący wsparcia na wyposażenie w sprzęt medyczny przychodni podstawowej opieki medycznej i ambulatoriów opieki specjalistycznej. Aplikować mogą wszystkie podmioty prowadzące finansowaną ze środków publicznych tego rodzaju działalność leczniczą i diagnostyczną, w tym praktykujący indywidualnie lekarze i pielęgniarki. Do podziału jest ponad 8,5 miliona złotych.

 • Podczas piątkowego (2 grudnia) posiedzenia Komitet Monitorujący naszego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 zajmował się przedłożonymi przez zarząd województwa kryteriami wyboru projektów w kolejnych konkursach o dofinansowanie. Chodzi między innymi o środki na rozwój sieci tramwajowych i zakupy taboru, budowane potencjału badawczo-wdrożeniowego firm, programy wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego oraz wsparcie osób pozostających bez pracy. Posiedzeniu przewodniczył marszałek Piotr Całbecki.

 • Inwestycje w odnawialne źródła energii, zakupy sprzętu medycznego, ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, rozwój usług opiekuńczych i społecznych, edukacja dorosłych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – to tylko niektóre przedsięwzięcia, których realizację umożliwią najnowsze konkursy o dofinansowanie projektów ogłoszone przez zarząd województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zapraszamy do składania wniosków.

 • Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych dla przygotowujących projekty i aplikujących o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz innych programów oferujących środki finansowe z Unii Europejskiej. Najbliższe szkolenia kierujemy między innymi do przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji pozarządowych. W planach również kolejna ,,Środa z funduszami” oraz konsultacje w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych.

 • Podnoszenia kompetencji pracowników i kadry zarządzającej kujawsko-pomorskich przedsiębiorstw dotyczy najnowszy konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W innych aktualnych konkursach do podziału są między innymi środki na budowę ścieżek rowerowych, konserwację i restaurację zabytków oraz tworzenie mieszkań socjalnych i placówek świadczących usługi społeczne.

 • Dziewięć krótkich filmów zgłoszono na 7. Konkurs Spotów Reklamowych Fundusze Europejskie w Kadrze, odbywający w się w ramach festiwalu Camerimage. Dziś (18 listopada) poznamy zwycięzcę.

 • Przyszłość europejskiego wsparcia dla regionów była głównym tematem Forum Samorządowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które odbyło się 17 listopada w Przysieku. Podczas spotkania przedstawiciele samorządów terytorialnych wszystkich szczebli podpisali wspólne stanowisko w sprawie kształtu polityki spójności Unii Europejskiej po 2020 roku.

BIP Kujawsko-Pomorskie konstelacje dobrych miejsc