Współpraca Międzynarodowa

fot. R.Modrzewski- punkt widokowy Zakurzewo, Park Krajobrazowy Góry Łosiowe
fot. R.Modrzewski- punkt widokowy Zakurzewo, Park Krajobrazowy Góry Łosiowe

Rowerem po parku krajobrazowym

Prezentacja koncepcji tras rowerowych w parkach krajobrazowych regionu oraz pomysły na wspólną promocję zasobów przyrodniczych i kulturowych, były tematem konferencji podsumowującej projekt Thematic Trail Trigger (ThreeT), którą zorganizował Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 21 maja 2021 r. w Wielkim Wełczu, gm. Grudziądz. Po części oficjalnej, uczestnicy spotkania mieli okazję poznać walory Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe, podczas 18-kilometrowego rajdu rowerowego.

 

Głównym założeniem projektu ThreeT (program Interreg Europa) jest rozwój turystyki zrównoważonej na obszarach cennych przyrodniczo, edukacja i poszanowanie dziedzictwa naturalnego, rozwój sieci szlaków turystycznych, czy też ułatwienie dostępu do cennych, lokalnych zasobów naturalnych i kulturowych.

 

Podczas realizacji pierwszej fazy projektu przeprowadzono szereg konsultacji z interesariuszami projektu w celu pozyskania danych, niezbędnych do zaprojektowania zmian w obszarze turystycznym, na terenie parków krajobrazowych województwa, a także wytyczenia tras dostosowanych do potrzeb i umiejętności różnych grup docelowych turystów. Stworzony w ramach projektu dokument pn. „Plan Działania dla rozwoju produktów turystyki aktywnej, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki rowerowej, na terenie parków krajobrazowych w województwie kujawsko-pomorskim”, stanowi źródło rekomendacji dla rozwoju turystyki aktywnej w parkach krajobrazowych regionu oraz proponuje konkretne wdrożenia, które zostaną uruchomione w ramach realizacji regionalnych i lokalnych dokumentów strategicznych oraz planistycznych. Rekomendacje oparte zostały na dobrych praktykach, pochodzących od zagranicznych partnerów projektu.

 

Informacje na temat projektu oraz propozycji wdrożeń można znaleźć w załączonej broszurze.

 

Trasa rajdu

 

Więcej na temat projektu

 

Sporządziła:

Katarzyna Rzemykowska

 

fot. M.Wiśniewski - konferencja podsumowująca projekt ThreeT, Park Krajobrazowy Góry Łosiowefot. M.Wiśniewski - Konferencja podsumowująca projekt ThreeT, Park Krajobrazowy Góry Łosiowe, Dyrektor M.Drogorób, Wójt Gminy Grudziądz A.Rodziewiczfot. M.Wiśniewski start rajdu rowerowego w Wielkim Wełczufot. R.Modrzewski- punk widokowy Zakurzewo, Park Krajobrazowy Góry Łosiowefot.R.Modrzewski - uczestnicy rajdu rowerowego w Parku Krajobrazowym Góry Łosiowe