Współpraca Międzynarodowa

Interreg Europa Środkowa

Spotkania informacyjne nt. programów: Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa Środkowa, INTERREG EUROPA

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju we współpracy z Urzędami Marszałkowskimi zaprasza na spotkania informacyjne nt. programów EWT 2014-2020: Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa Środkowa, INTERREG EUROPA.

Harmonogram spotkań

Rejestracja na spotkania odbywa się w trybie on-line pod adresem: www.europasrodkowa.gov.pl

Spotkania mają charakter informacyjny. Ich celem jest zaprezentowanie korzyści z udziału w projektach transnarodowych i międzyregionalnych, jak również regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. Połączenie tematyki EWT i RPO ułatwi pokazanie, jak dzięki projektom transnarodowym oraz międzyregionalnym można lepiej przygotować pełnowartościowe projekty regionalne.

 

Udział w spotkaniach powinien umożliwić przygotowanie się do spotkań innego typu, między innymi, planowanych przez DWT w Warszawie seminariów informacyjnych na temat zasad naborów w programach (18 III br. – Europa Środkowa; 6 V br. – INTERREG EUROPA), spotkań międzynarodowych organizowanych przez Wspólne Sekretariaty oraz ułatwić ocenę propozycji projektowych otrzymywanych od zagranicznych partnerów.