Współpraca Międzynarodowa

Webinarium Interreg

W dniach 21 stycznia, 28 stycznia oraz 4 lutego 2021 r., platforma learningowa programu Interreg Europa organizuje webinaria mające na celu wsparcie miast i regionów Europy w zakresie opracowywania polityki wspierania ruchu rowerowego w miastach.

 

Zgodnie z założeniami Planu Działania na rzecz zrównoważonej gospodarki tj. Europejskiego Zielonego Ładu jak i Porozumienia Paryskiego, jazda na rowerze jest podstawowym elementem każdej strategii mobilności miejskiej mającej na celu przyczynienie się do poprawy jakości powietrza i zapewnienia, że transport spełnia swoją rolę w osiągnięciu neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do połowy wieku.

 

Ponadto oczekuje się, że strategia zrównoważonej i inteligentnej mobilności, którą Komisja Europejska przedstawi do końca roku, przełoży perspektywiczną wizję ruchu rowerowego na konkretne działania na szczeblu lokalnym i regionalnym. Ze względu na czas pandemii COVID-19, wiele miast europejskich zaczęło już inwestować w rozbudowę swojej infrastruktury rowerowej oraz w promocję ruchu rowerowego jako bezpiecznego środka transport dla swoich obywateli.

 

W ramach zaproponowanych trzech bloków tematycznych omówione zostaną zagadnienia poświęcone strategicznemu planowaniu ruchu rowerowego na poziomie miast, rozwojowi sieci i infrastruktury rowerowej, a także polityce mającej na celu zachęcenie społeczeństwa do częstszego wyboru rowerów jako środku transport. Seria seminariów internetowych zaadresowana jest do lokalnych i regionalnych decydentów mających wpływ na kształtowanie instrumentu polityki, jak również planistom miast i menedżerom ds. czystej mobilności, którzy dążą przekształcania miast w miasta rowerowe. Ponadto, podczas seminariów uczestnicy zapoznają się z inspirującymi rozwiązaniami oraz dobrymi praktykami wdrożonymi w wybranych krajach. W ramach webinarium będzie również możliwość bezpośredniego zaangażowania się w dyskusję z twórcami ww. dobrych praktyk oraz ekspertami tematycznymi.

 

Agenda tych odbywających się w języku angielskim spotkań wraz z formularzem rejestracyjnym na wybrany blok tematyczny znajduje się w poniższych linkach.

Cycling Cities I – Strategic planning for cycling

Cycling Cities II – Infrastructure Development

Cycling Cities III – Getting more people to cycle

 

Sporządziła:

Katarzyna Rzemykowska

 

08.01.2021 r.