Współpraca Międzynarodowa

Delegacja gruzińska

Dzielimy się naszymi doświadczeniami z Gruzją

W dniu 12 czerwca Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki spotkał się w Toruniu z przedstawicielami gruzińskiego Regionu Imeretii. Delegacji gruzińskiej przewodniczyli zastępcy gubernatorów – Paata Nadiradze oraz Ioseb Khakhaleishvili.

 

Rozmowy dotyczyły realizacji projektu „Partnership for Democracy Development”, realizowanego ze środków grantowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, organizacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim pobytu wakacyjnego dzieci z Gruzji oraz promocji handlu pomiędzy firmami z terenu województwa i regionu Imeretii. Ponadto, zostało dokonane podsumowanie wizyty studyjnej przedstawicieli wydziałów spraw społecznych miast Kutaisi, Tsaltubo oraz Chiatura oraz ustalone zostały wytyczne odnośnie podpisania umowy partnerskiej pomiędzy regionami. W dniach 10-12 czerwca przedstawiciele regionu Imeretii odbyli szereg owocnych spotkań dotyczących dobrych praktyk i doświadczeń z 25 lat przemian w Polsce w obszarze polityki społecznej. Wprowadzenia do tematyki dokonał Adam Szponka – dyrektor Regionalnego Centrum Rozwoju Społecznego Spotkania odbyły się w: Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu, Zakładzie Aktywizacji Zawodowej w Drzonowie, Centrum Integracji Społecznej „Cistor” oraz Powiatowym Urzędzie Pracy w Świeciu. Delegacja wzięła udział w konferencji podsumowującej projekt „Rynek pracy pod lupą” organizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy, spotkała się również z dyrektorem WUP oraz dyrekcją Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego „Partner”, które realizuje wraz z PUP w Świeciu projekt Mobilne Centrum Aktywizacji Zawodowej. Wizyta zaowocowała także nawiązaniem bezpośrednich relacji z władzami samorządowymi dwóch gmin z naszego regionu – Lisewa i Łysomic.