Współpraca Międzynarodowa

European Week of Regions and Cities

Cyfrowa rzeczywistość w kujawsko-pomorskiej turystyce

Europejski Tydzień Regionów i Miast znane także jako Open Days, to największe coroczne wydarzenie w Brukseli poświęcone polityce spójności.

 

To wydarzenie stało się platformą komunikacji i tworzenia sieci kontaktów, skupiającą regiony i miasta z całej Europy, w tym polityków, administratorów, ekspertów i naukowców. W ciągu tylu lat zrobił wiele, aby promować ideę wzajemnego uczenia i wymiany dobrych praktyk, co ma wpływ na ulepszanie polityk.

 

Podczas tegorocznej edycji, Województwo Kujawsko-Pomorskie prezentuje dobre praktyki z naszego regionu podczas sesji Digital realities in tourism prezentowanych w ramach projektu Digitourism (Interreg Europa): Muzeum Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz projekt Kultura w zasięgu 2.

 

#EURegionsWeek

#Digitourism

#InterregEurope

 

Obrazy z wirtualnych spacerów na portalu kulturawzasiegu.eu, fot.: Małgorzata Kruk-SzarszewskaObrazy z wirtualnych spacerów na portalu kulturawzasiegu.eu, fot.: Małgorzata Kruk-SzarszewskaObrazy z wirtualnych spacerów na portalu kulturawzasiegu.eu, fot.: Małgorzata Kruk-SzarszewskaObrazy z wirtualnych spacerów na portalu kulturawzasiegu.eu, fot.: Małgorzata Kruk-Szarszewska