Edukacja

Marszałek Piotr Całbecki podczas gali nagród 2016
Marszałek Piotr Całbecki podczas gali nagród 2016

II Wojewódzki Konkurs dla nauczycieli szkół z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Opisz! Nagraj! Wygraj! Tablice interaktywne w nowoczesnej szkole”

Zasady uczestnictwa:

Konkurs jest skierowany do nauczycieli z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy we współpracy z uczniami z dwóch grup wiekowych: 6-12 lat oraz 12-16 lat przygotują prace w dwóch odrębnych kategoriach:

  • projekt słowny (reportaż prasowy);
  • projekt wizualny/projekt dźwiękowy słuchowisko (fotoreportaż, film, czas trwania: do 45 minut)/ (słuchowisko, czas trwania: do 45 minut)

przy czym wszystkie ww. projekty muszą dotyczyć wiedzy i doświadczeń związanych z wykorzystywaniem tablic interaktywnych w szkołach.

 

Nagrody:

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyzna laureatom konkursu nagrody. W każdej ze wskazanych dwóch kategorii konkursowych zostaną przyznane po trzy nagrody dla wymienionych dwóch grup wiekowych:

  • I miejsce – 750,00 PLN;
  • II miejsce – 650,00 PLN;
  • III miejsce – 600,00 PLN.

Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Ponadto zostaną przyznane 4 nagrody rzeczowe dla szkół o łącznej wartości do 4 000,00 PLN. Ww. nagrody otrzymają szkoły, których nauczyciele zajmą I miejsca w podanych dwóch grupach wiekowych dla wymienionych dwóch kategorii konkursowych.

 

Organizacja i przebieg konkursu:

Komisja Konkursowa dokona analizy nadesłanych prac oraz wyboru laureatów spośród nauczycieli z dwóch kategorii konkursowych osobno dla każdej z dwóch grupy wiekowych, z którymi nauczyciel współpracuje.

Szkoła przesyła dokumentację konkursową w terminie do 12 maja 2017 r. (data wpływu) na adres:

Urząd Marszałkowski

Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego z dopiskiem: Tablice interaktywne

 

Do zgłoszonego projektu muszą być dołączone zdjęcia w wersji elektronicznej obrazujące przedsięwzięcie, będące przedmiotem projektu edukacyjnego, które będą wykorzystywane w materiałach prasowych w celach promocyjnych w przypadku, gdy projekt będzie popularyzowany przez organizatora.

 

Organizatorem Konkursu jest Urząd Marszałkowski, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

 

Do pobrania:

 

Dyrektor Domicela Kopaczewska podczas gali nagród 2016Gala nagród 2016Gala nagród 2016Gala nagród 2016Gala nagród 2016Kurator oświaty Marek Gralik podczas gali nagród 2016Laureaci konkursu 2016Laureat konkursu 2016Marszałek Piotr Całbecki podczas gali nagród 2016Marszałek Piotr Całbecki podczas gali nagród 2016Uczestnicy gali nagród 2016