Edukacja

Gala nagród Fot. M. Mielcarek 2016
Gala nagród Fot. M. Mielcarek 2016

V Wojewódzki Konkurs Astronomiczny dla uczniów szkół z Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zasady uczestnictwa:

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ze wszystkich poziomów edukacji w przedziale wiekowym od lat 6 do lat 20 z województwa kujawsko-pomorskiego. Konkurs jest prowadzony w czterech odrębnych kategoriach:

 • prace indywidualne „Niebo moich marzeń” (konkurs fotograficzny dla uczniów w wieku 6-12 lat);
 • prace indywidualne „My, planetarni reżyserzy” (scenariusz pokazu astronomicznego dla uczniów w wieku 12-20 lat o maksymalnej długości 4 stron formatu A4);
 • prace zespołowe „Z teatrem w Kosmos, czyli kosmiczna kreatywność” (sztuka teatralna dla uczniów w wieku 12- 16 lat, czas trwania: do 45 minut, zespół liczący do 5 osób);
 • prace zespołowe „Zgrany Astroteam” (praca badawcza dla uczniów w wieku 12-20 lat, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnych metod, zespół liczący do 5 osób).

Nagrody:

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyzna laureatom konkursu nagrody. W każdej ze wskazanych kategorii zostaną przyznane nagrody za trzy pierwsze miejsca:

 • za prace indywidualne „Niebo moich marzeń”

I miejsce – kamera kompaktowa

II miejsce – drukarka fotograficzna

III miejsce – aparat cyfrowy

 • prace indywidualne „My, planetarni reżyserzy”

I miejsce – notebook

II miejsce – tablet

III miejsce – czytnik e-booków

 • prace zespołowe „Z teatrem w Kosmos, czyli kosmiczna kreatywność”

I miejsce – kina domowe

II miejsce – telewizory

III miejsce – mikro wieże

 • prace zespołowe „Zgrany Astroteam”

I miejsce – teleskopy

II miejsce – lunety

III miejsce – lornetki

 

Organizacja i przebieg konkursu:

Komisja konkursu dokona analizy nadesłanych prac oraz wyboru laureatów.

Szkoła przesyła dokumentację konkursową w terminie do 12 maja 2017 r. (data wpływu) na adres:

Urząd Marszałkowski, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego z dopiskiem: Konkurs astronomiczny

Przesłana dokumentacja konkursowa w zależności od kategorii musi zawierać:

 • scenariusz pokazu astronomicznego o maksymalnej długości 4 stron formatu A4;
 • samodzielnie wykonane zdjęcie w wersji papierowej i na nośniku CD lub DVD;
 • sztuka teatralna zarejestrowana na nośniku CD lub DVD;
 • praca badawcza – opis projektu.

 

Do pobrania:

 

Gala nagród 2016Gala nagród 2016Gala nagród 2016Gala nagród 2016Gala nagród 2016Gala nagród 2016Gala nagród Fot. M. Mielcarek 2016Laureaci konkursu astronomicznego 2016Uczestnicy gali nagród 2016Uczestnicy gali nagród 2016