Edukacyjne Projekty Infrastrukturalne

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Lider projektu: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Departament Edukacji

Projekt jest dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Działanie: 6.3 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną

Priorytet: 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego

Okres realizacji projektu: 2020 – 2022

Całkowity budżet projektu: 11 149 067,32 zł, z czego wydatki kwalifikowalne 8 733 960,38 zł.

Zespół zarządzający:

Damian Więcławski – koordynator projektu tel. 795 572 088; d.wieclawski@kujawsko-pomorskie.pl

Edyta Basiewicz – rozliczenie projektu tel. 883 326 604, e.basiewicz@kujawsko-pomorskie.pl

Cel projektu

Wprowadzenie wysokiej jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy.

Krótki opis projektu

Projekt dotyczy inwestycji w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy poprzez rozbudowę istniejącego budynku dydaktycznego szkoły, a także remont i modernizację istniejącej części budynku szkoły. W dobudowanej części budynku planuje się stworzenie pracowni dla sześciu zawodów: kucharz, cukiernik, piekarz, wędliniarz (obecnie przetwórca mięsa), fryzjer i elektryk oraz ich doposażenie. W istniejącej części budynku szkoły planuje się wymianę drzwi, naprawę dachu, schodów, izolację fundamentów. Dodatkowo planowane jest wyposażenie pracowni komunikacji języka obcego.

Zasięgiem oddziaływania projektu będzie województwo kujawsko-pomorskie, a z jego efektów skorzystają uczniowie szkół zawodowych oraz osoby dorosłe w ramach kształcenia ustawicznego.

Organem prowadzącym dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.