Polityka terytorialna

Forum Samorządowe w Przysieku, fot. Mikołaj Kuras

Debata o samorządności

Podczas odbywającego się 20 marca w Przysieku III Forum Samorządowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjęto stanowisko wyrażające zaniepokojenie kierunkiem rozwoju samorządności terytorialnej w Polsce. W debacie samorządowców wszystkich szczebli uczestniczyli m. in. marszałek Piotr Całbecki, przewodniczący sejmiku województwa Ryszard Bober, wicemarszałek Dariusz Kurzawa i członek zarządu województwa Sławomir Kopyść oraz wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.
Czytaj dalej
Spotkanie dotyczące OSI Włocławka, Grudziądza, Inowrocławia w ramach polityki terytorialnej

Spotkanie dotyczące OSI Włocławka, Grudziądza, Inowrocławia w ramach polityki terytorialnej

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz samorządów tworzących partnerstwa realizujące przedsięwzięcia na tzw. obszarach strategicznej interwencji dla Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia, rozmawiali 16 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim o  dalszych pracach przy wdrażaniu założeń polityki terytorialnej i ostatecznym kształcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Czytaj dalej