Dokumenty

1. Założenia polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020

2. Zasady przygotowania Strategii dla Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w okresie programowania 2014-2020

Uchwała nr 5/135/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Zasad przygotowania Strategii dla Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w okresie programowania 2014-2020”

Zasady przygotowania Strategii dla Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w okresie programowania 2014-2020

 

3. Zasady przygotowywania Strategii dla miast regionalnych i miasta subregionalnego oraz obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie

4. Zasady oceny Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego przez IZ RPO (plik pdf załącznik nr 1, 2)

Uchwała w sprawie przyjęcia zasad oceny Strategii ORSG- 15.04.2015

Zasady oceny Strategii ORSG – 15.04.2015

5. Zasady oceny Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji przez IZ RPO (plik pdf załącznik nr 3, 4)

Uchwała w sprawie przyjęcia zasad oceny Strategii OSI – 15.04.2015

Zasady oceny Strategii OSI – 15.04.2015

6. Uchwały ws. wyznaczenia obszaru ZIT, OSI, ORSG