Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

 
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowe narzędzie wspierania przedsięwzięć środkami z Unii Europejskiej, które ma wzmocnić aglomeracje miejskie. Rząd wydzielił w tym celu odrębną pulę pieniędzy w ramach funduszy unijnych i przekazał ją częściowo do Regionalnych Programów Operacyjnych. Zarządowi województwa powierzono funkcję wdrożenia tych środków według schematu ustalonego przez rząd na podstawie umowy partnerskiej z Unią Europejską.
 

Zasięg terytorialny Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego stanowiących integralną część polityki terytorialnej w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2014-2020:

Załącznik do Uchwały Nr 27/952/14 z dnia 2.07.2014 r. 

 

Stanowisko Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2014 roku w sprawie wstępnych wytycznych do oceny Strategii ZIT oraz Strategii Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarzczego

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2