Polityka terytorialna

Przyjęcie aktualizacji Opinii Strategii ORSG i OSI – 27.07.2016 r.

W dniu 27 lipca 2016 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Opinii Strategii OSI i ORSG w odniesieniu do opinii wydanych do Strategii OSI i ORSG zatwierdzonych uchwałami Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia opinii w zakresie projektowanych obszarów działań oraz przewidywanych do realizacji propozycji projektowych w ramach PI 4c – gospodarka niskoemisyjna oraz PI 10i – kształcenie ogólne.