Polityka terytorialna

Spotkania negocjacyjne ORSG i OSI

W ramach realizacji działań na poziomie drugiego i trzeciego poziomu polityki terytorialnej w okresie od 28 kwietnia – 20 czerwca 2016 r. trwał proces rozmów i spotkań nad zakresem ostatecznych zapisów w Strategiach obszarowych (28 kwiecień br. – ORSG Powiatu Brodnickiego, 10 maja  –  ORSG Powiatu Chełmińskiego, ORSG Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, 13 maja – OSI Włocławka, 17 maja – ORSG Powiatu Świeckiego, 20 maja  – ORSG Powiatu Nakielskiego, 23 maja – ORSG Powiatu Inowrocławskiego, 24 maja – ORSG Powiatu Lipnowskiego, ORSG Powiatu Mogileńskiego, 2 czerwca – ORSG Powiatu Rypińskiego, 3 czerwca – ORSG Powiatu Grudziądzkiego, 6 czerwca – ORSG Powiatu Tucholskiego, 7 czerwca – ORSG Powiatu Wąbrzeskiego, ORSG Powiatu Włocławskiego, 10 czerwca – ORSG Powiatu Radziejowskiego, 14 czerwca – ORSG Powiatu Sępoleńskiego oraz ORSG Powiatu Żnińskiego, 16 czerwca – ORSG Powiatu Aleksandrowskiego, 21 czerwca – OSI Inowrocławia, 20 czerwca – OSI Grudziądza). Sygnatariusze Porozumienia zobowiązani zostali do dokonania ostatecznych korekt w Strategiach ORSG i OSI oraz propozycjach projektowych.