Polityka terytorialna

Przyjęcie Opinii częściowej Strategii ORSG i OSI – 10.02.2016 r.

W dniu 10 lutego 2015 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził uchwały w sprawie przyjęcia opinii całościowej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatów (17) oraz w sprawie przyjęcia opinii częściowej Strategii Obszarów Strategicznej Interwencji dla miasta Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka oraz obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie (3).

 

Przedmiotowe opinie nie dotyczyły zagadnień rewitalizacyjnych, o które Strategie obszarowe zostaną uzupełnione dopiero po zaopiniowaniu programów rewitalizacji opracowanych przez gminy.

 

W związku z tym, iż Strategie ORSG i OSI wymagają dalszych poprawek, opinie z 10 lutego 2016 r. są opiniami warunkowymi.