Polityka terytorialna

Przyjęcie Opinii częściowej Strategii ORSG i OSI – 25.11.2015 r.

W dniu 25 listopada 2015 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził uchwały w sprawie przyjęcia opinii częściowej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatów (17) oraz w sprawie przyjęcia opinii częściowej Strategii Obszarów Strategicznej Interwencji dla miasta Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka oraz obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie (3). Opinie do wszystkich strategii dotyczyły części diagnostycznej oraz tych propozycji projektowych, dla których już w dniu 27 listopada 2015 r. zostały ogłoszone informacje o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach konkursów dedykowanych polityce terytorialnej z RPO WK-P na lata 2014-2020.