Polityka terytorialna

Spotkanie dotyczące OSI Włocławka, Grudziądza, Inowrocławia w ramach polityki terytorialnej

Spotkanie dotyczące OSI Włocławka, Grudziądza, Inowrocławia w ramach polityki terytorialnej

Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz samorządów tworzących partnerstwa realizujące przedsięwzięcia na tzw. obszarach strategicznej interwencji dla Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia, rozmawiali 16 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim o  dalszych pracach przy wdrażaniu założeń polityki terytorialnej i ostatecznym kształcie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Projekty realizowane w ramach polityki terytorialnej to przedsięwzięcia przekraczające granice pojedynczych samorządów lokalnych, reagujące na największe problemy regionu i integrujące powiązane ze sobą obszary Kujaw i Pomorza. W naszym regionie proces planowania i wdrażania polityki terytorialnej będzie się odbywał na czterech poziomach:

 

  1. ZIT wojewódzki – obejmuje miasta Bydgoszcz i Toruń oraz ich obszar funkcjonalny;
  2. Poziom regionalny/subregionalny – obejmuje Włocławek, Grudziądz, Inowrocław wraz z ich obszarami funkcjonalnymi tzw. OSI (Obszar Strategicznej Interwencji);
  3. Poziom ponadlokalny (powiatowy) – obejmuje swym zasięgiem obszar powiatu ziemskiego (Obszar Rozwoju Społeczno-Gospodarczego)
  4. Poziom lokalny – rozwój w ramach idei rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność lokalną (RLKS), na którym funkcjonują LGD.

Obszary strategicznej interwencji na drugim poziomie polityki terytorialnej:

  • w obszarze strategicznej interwencji Włocławka znajdują się: miasto Włocławek, gmina Włocławek, gmina Bobrowniki, gmina Brześć Kujawski, gmina Choceń, gmina Fabianki, gmina Lubanie, miasto i gmina Dobrzyń nad Wisłą, gmina Miasto Kowal oraz gmina Kowal,
  • w obszarze strategicznej interwencji Grudziądza znajdują się: miasto Grudziądz, gmina Grudziądz, gmina Rogóźno, gmina Dragacz, gmina Gruta oraz gmina Radzyń Chełmiński,
  • w obszarze strategicznej interwencji Inowrocławia znajdują się: miasto Inowrocław oraz gmina Inowrocław.

16 stycznia 2015 r. przedstawiciele samorządów tworzących partnerstwa w obszarach strategicznej interwencji dla Włocławka, Grudziądza i Inowrocławia oraz ich obszarów funkcjonalnych rozmawiali z pracownikami marszałkowskiej administracji o dostosowaniu planowanego sposobu wdrażania polityki terytorialnej do wymogów wprowadzonych
przez Komisję Europejską w zakresie zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

W chwili obecnej samorządy pracują nad wspólnymi strategiami rozwoju, które będą  wskazywać na potencjały i bariery poszczególnych obszarów, a także opisywać kierunki i cele rozwojowe w sferze społecznej i gospodarczej. Dokumenty te pozwolą na wypracowanie niezbędnych dla danego terytorium prorozwojowych przedsięwzięć infrastrukturalnych i społecznych.