Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) potrzebujemy zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies Dowiedz się więcej na temat polityki cookies
Klikając przycisk „Przejdź dalej” lub zamykając to okno za pomocą przycisku „x” wyrażasz zgodę na zasadach określonych poniżej:
Zgadzam się na przechowywanie w urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania przez ze mnie z produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym także informacji oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach dostosowania do potrzeb poprawy bezpieczeństwa, statystycznych i reklamowych. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej na temat ochrony danych osobowych

Zakmnij Zakmnij
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

Loading script and Flickr images

Planowanie Strategiczne

Społeczno-Gospodarcza Rada ds. Modernizacji Regionu

Społeczno-Gospodarcza Rada ds. Modernizacji Regionu 
 

Zgodnie z zapisami Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ przyjęto, że jej wdrażanie ma być prowadzone przy szerokim zaangażowaniu partnerów społeczno-gospodarczych, wywodzących się z tematycznych zespołów społeczno-eksperckich pracujących przy opracowaniu Strategii.

 

W toku dalszych prac Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął Szczegółowy plan działań na rzecz realizacji ustaleń Strategii, w którym określił, że powołana zostanie Społeczno-Gospodarcza Rada ds. Modernizacji Regionu jako organ opiniodawczo-doradczy Instytucji Wdrażającej Strategię. W dokumencie określono także, że Rada Modernizacji będzie pełniła funkcję Regionalnego Forum Terytorialnego, którego utworzenie było zaleceniem Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie. W związku z tym niezbędne było także uwzględnienie zaleceń KSRR w tym zakresie tj. zadbanie o uwzględnienie w składzie rady różnych środowisk: przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa, administracji rządowej w województwie, partnerów społeczno-gospodarczych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, uczelni oraz instytucji badawczych i statystycznych.

W kwietniu 2015 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego powołał Radę Modernizacji, a głównym zadaniem jakie przed nią postawił, to wspieranie realizacji Strategii w środowisku społeczno-gospodarczym oraz zapewnienie stałej łączności z tym środowiskiem. Do pozostałych zadań Rady Modernizacji należą także:
 
  • dostarczanie informacji, materiałów nt. trendów rozwojowych, prognoz (lokalnych, regionalnych, krajowych, międzynarodowych),
  • zapewnienie dyskusji strategicznej o kierunkach rozwoju regionu i formach realizacji polityki regionalnej, umożliwiającej wymianę wiedzy i doświadczeń między aktorami polityki regionalnej województwa, prowadzącej w konsekwencji do zaproponowania działań priorytetowych dla regionu,
  • wspieranie realizacji strategii rozwoju województwa w środowisku społeczno-gospodarczym,
  • zapewnienie stałej łączności ze środowiskiem społeczno-gospodarczym,
  • opiniowanie rozwiązań w zakresie realizacji strategii rozwoju województwa,
  • proponowanie rozwiązań w zakresie realizacji strategii rozwoju województwa,
  • ocena efektów realizacji polityki regionalnej,
  • rekomendowanie zmian strategii rozwoju województwa.

Skład osobowy Rady Modernizacji
[pobierz]

Regulamin pracy
[pobierz]
 
Posiedzenia Rady
9 posiedzenie RM - 17 października 2018 r.

8 posiedzenie RM - 21 czerwca 2018 r.

7 posiedzenie RM - 12 grudnia 2017 r.

6 posiedzenie RM - 01 marca 2017 r.

5 posiedzenie RM - 20 lipca 2016 r.

4 posiedzenie RM – 30 marca 2016 r.

3 posiedzenie RM – 27 października 2015 r.

2 posiedzenie RM – 01 lipca 2015 r.

1 posiedzenie RM – 20 maja 2015 r.

 

Uchwała nr 38/1758/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Społeczno-Gospodarczej Rady ds. Modernizacji Regionu
[pobierz]
Załącznik nr 1
[pobierz]

 

Uchwała nr 1/10/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Społeczno-Gospodarczej Rady ds. Modernizacji Regionu
[pobierz]
Załącznik nr 1
[pobierz

 
Uchwała nr 24/768/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Społeczno-Gospodarczej Rady ds. Modernizacji Regionu
[pobierz]
Załącznik nr 1
[pobierz
 
Uchwała nr 16/497/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Społeczno-Gospodarczej Rady ds. Modernizacji Regionu
[pobierz]
Załącznik nr 1 
[pobierz]
BIP Kujawsko-Pomorskie konstelacje dobrych miejsc