Planowanie Strategiczne i Przestrzenne

Rada Modernizacji 5 spotkanie
Rada Modernizacji 5 spotkanie

5 posiedzenie RM – 20 lipca 2016 r.

W minioną środę 20 lipca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyło się 5 posiedzenie Rady Modernizacji. Spotkanie było okazją do szerszej dyskusji na temat aktualności Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+, m.in w kontekście nowych zjawisk, potrzeb w ciągle zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej, a także powstających, nowych dokumentów krajowych.

 

Dlatego też jednym z omawianych punktów był opracowany właśnie przez Ministerstwo Rozwoju projekt Założeń Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, dokument który zastąpi obecną średniookresową strategię rozwoju kraju. Według wstępnych planów rządowy projekt SOR ma być gotowy jeszcze w lipcu br. i wówczas trafić do konsultacji społecznych. Ostateczna wersja dokumentu powinna być gotowa w październiku br. W trakcie dyskusji omawiano projekt Założeń Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w kontekście regionalnych zainteresowań. Członkowie Rady oraz uczestniczący w posiedzeniu przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego i Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy próbowali dokonać wstępnej oceny możliwego wpływu przyszłej Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju na procesy rozwojowe w naszym województwie, a także dokumenty regionalne.

 

Innym omawianym tematem był przyjęty przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Raport z realizacji Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ w 2015 r. (tzw. raport roczny) oraz wynikające z niego wnioski i rekomendacje. Uczestnicy dyskusji zwracali uwagę na trudności wynikające z wdrażania Strategii i jej poziomu szczegółowości, a także m.in. na takie zagadnienia jak: tożsamość, współpraca Bydgoszczy i Torunia, edukacja oraz szkolnictwo wyższe i zawodowe, oddolne podejście do rozwoju, uspołecznienie, specjalizacje województw.

 

Materiały do pobrania:

Program spotkania

Prezentacja – Raport z realizacji Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+w 2015 r. – E. Babicka-Zarębska, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Prezentacja – Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju – M. Retlewski, Urząd Marszałkowski Województwa

 

Rada Modernizacji 5 spotkanieRada Modernizacji 5 spotkanieRada Modernizacji 5 spotkanieRada Modernizacji 5 spotkanie