Planowanie Strategiczne i Przestrzenne

Rada Modernizacji 4 spotkanie
Rada Modernizacji 4 spotkanie

4 spotkanie Rady Modernizacji – 30 marca 2016 r.

Za nami już 4 spotkanie Rady Modernizacji. W środę, 30 marca br. w trakcie posiedzenia, które odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu jednym z tematów było przedstawienie informacji nt. Zasad programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Dokument, który omówiła p. Agnieszka Imiela z Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego, został przyjęty przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 27 stycznia br. i określa zasady oraz oczekiwane efekty wspierania rewitalizacji z RPO WK-P na lata 2014-2020.

 

Kolejnym punktem programu, który przedstawiła p. Jolanta Rudnicka Naczelnik Wydziału Analiz i Ewaluacji w Departamencie Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego, była próba przybliżenia członkom Rady Modernizacji istoty i funkcji Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (ROT). Wskazano, że głównym celem tej jednostki jest monitorowanie sytuacji społeczno-gospodarczej kujawsko-pomorskiego oraz dostarczanie informacji na potrzeby kształtowania polityki rozwoju województwa. ROT, w którego skład wchodzą zarówno pracownicy Urzędu Marszałkowskiego jak i Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego, oprócz tego, że sam tworzy zaplecze badawczo-analityczne, zbiera także wyniki badań i analiz prowadzonych przez inne podmioty, m.in. na potrzeby monitorowania efektów realizacji strategii rozwoju województwa.

 

Jednym z projektów, które realizował ROT było opracowanie Raportu o stanie rozwoju społeczno-gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2012-2014, wykonanego na potrzeby monitorowania realizacji ustaleń Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ (tzw. raportu 3-letniego). Otrzymane wnioski i rekomendacje przedstawił p. Adam Stańczyk, Zastępca Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku/Oddział Bydgoszcz.

 

Ostatnim punktem spotkania, który referował p. Marek Retlewski z Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego, było omówienie odpowiedzi na pytania strategiczne, skierowane do członków Rady Modernizacji. Badanie miało na celu poznanie opinii i zaleceń członków Rady wobec strategii rozwoju województwa i jej systemu wdrażania.

 

Spotkanie zakończyła dyskusja.

 

Materiały do pobrania:

Program spotkania

Prezentacja – Zasady regionalne w zakresie rewitalizacji – A. Imiela, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Prezentacja – Funkcjonowanie ROT w Kujawsko-Pomorskim – J. Rudnicka, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Prezentacja – Raport o stanie rozwoju społeczno-gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2012-2014, A. Stańczyk, Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego

Prezentacja – Pytania strategiczne do Rady Modernizacji – M. Retlewski, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Rada Modernizacji 4 spotkanie Rada Modernizacji 4 spotkanie