Planowanie Strategiczne i Przestrzenne

3 spotkanie Rady Modernizacji

Rada Modernizacji – spotkanie 3, ostatnie w 2015 r.

Trzecie już spotkanie Rady Modernizacji, które odbyło się w 27 października 2015 r. było przede wszystkim okazją do zaprezentowania aktualnego stanu prac nad Kujawsko-Pomorskim Planem Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej 2014-2020, jako najważniejszym dokumentem programowym, wymaganym przez Komisję Europejską dla uruchomienia środków z perspektywy finansowej 2014-2020 i jednocześnie będącym konsekwencją zapisów w strategii rozwoju województwa. Prezentacja p. Rafała Pietrucienia, Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu zbiegła się w czasie z trwającymi właśnie konsultacjami społecznymi dokumentu. Członkowie Rady mieli możliwość zapoznania się z dokumentem i udziału w dyskusji, dotyczącej planowanych do realizacji inwestycji drogowych i kolejowych.

 

Na spotkaniu p. Monika Kilan z Urzędu Statystycznego z Bydgoszczy zapoznała członków Rady z systemem STRATEG, będącym narzędziem statystycznym, wspierającym programowanie i monitorowanie polityki rozwoju, w tym również realizacji strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego. Serię prezentacji tego dnia zakończyła p. Agnieszka Imiela z Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego, która omówiła system monitorowania realizacji strategii, tj. raport roczny dotyczący realizacji ustaleń strategii oraz raport 3-letni nt. stanu rozwoju społeczno-gospodarczego województwa.

 

Spotkanie zakończyła prośba do członów Rady o wskazanie raportów analitycznych, potrzebnych do oceny sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie, które powinny zostać przygotowane w pierwszej kolejności. Ponadto członkowie Rady zostali także poproszeni o opinię dotyczącą sposobu opracowywania i wdrażania strategii rozwoju województwa.

 

Spotkanie zakończył wybór zastępcy przewodniczącego Rady, którym został p. Stanisław Gliszczyński, Przewodniczący Zarządu Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Materiały do pobrania:

Program spotkania

Prezentacja – Kujawsko-Pomorski Plan Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej 2014-2020 – R. Pietrucień, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Prezentacja – System Monitorowania Rozwoju STRATEG – M. Kilan, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Prezentacja – Monitoring realizacji ustaleń Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+, A. Imiela, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego