Planowanie Strategiczne i Przestrzenne

2 posiedzenie Rady Modernizacji

2 posiedzenie Rady Modernizacji – 01 lipca 2015 r

Drugie posiedzenie Rady Modernizacji zainaugurowało wręczenie powołań pięciu nowym członkom Rady. Powołanie otrzymali: p. Agnieszka Lange-Olszewska, Dyrektor Generalna Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Pracodawców Lewiatan, p. dr Marlena Maślanka, Dyrektor Oddziału Przetwórstwa Materiałów Polimerowych w Toruniu w Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, p. Grzegorz Grześkiewicz, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z Oddziału w Bydgoszczy, p. Marek Hahn, Wiceprezes Izby Przemysłowo-Handlowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz p. Roman Wiatrowski, Prezes Zarządu Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy.

 

Następnie przedstawiciele Departamentu Rozwoju Regionalnego przedstawili zasady i system wdrażania polityki terytorialnej w województwie kujawsko-pomorskim oraz omówili projekt Regulaminu pracy Rady Modernizacji. W trakcie dyskusji członkowie Rady sformułowali propozycje zmian do projektu Regulaminu. A po wspólnej wymianie opinii i ustaleniu ostatecznego kształtu Regulaminu, przyjęto go jednogłośnie. To z kolei stworzyło ramy do dyskusji o wyborze Przewodniczącego Rady. Na spotkaniu wysunięto kandydaturę p. Wioletty Zwary, która również została przyjęta jednogłośnie przy jednym głosie wstrzymującym się samej zainteresowanej. Ze względów organizacyjnych wybór Zastępcy Przewodniczącego został przesunięty na następne posiedzenie Rady.

Materiały do pobrania: