Planowanie Strategiczne i Przestrzenne

Spotkanie Rady Modernizacji w dniu 01.03.2017r.
Spotkanie Rady Modernizacji w dniu 01.03.2017r.

6 posiedzenie RM – 01 marca 2017 r.

W dniu 1 marca 2017r. odbyło się już 6 posiedzenie Rady Modernizacji. W jego trakcie wręczono powołania nowym członkom Rady, pani Małgorzacie Ambrosious-Okońskiej, prezes Grudziądzkiego Towarzystwa Kultury, pani Katarzynie Kaczmarek-Sławińskiej, dyrektor kujawsko-pomorskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, panu Pawłowi Bukowskiemu, pełnomocnikowi wojewody ds. gospodarczych, panu prof. dr hab. Pawłowi Izdebskiemu, prodziekanowi ds. nauki Wydziału Pedagogiki i Psychologii UKW w Bydgoszczy i panu Arkadiuszowi Świerskiemu, dyrektorowi Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie. W gronie członków powitano również pana dr Krzysztofa Bortela, dyrektora Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników oraz pana Olgierda Dziekońskiego, członka Rady Fundacji Instytut Bronisława Komorowskiego.

 

W głównej części spotkania pan Paweł Bukowski zaprezentował stan systemu transportowego województwa i możliwą koncepcję dalszych działań jego rozwoju w odniesieniu do przyjętej ostatnio przez Radę Ministrów Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Istotną część prezentacji poświęcono roli i znaczeniu planowanej w regionie inwestycji multimodalnego terminala towarowego. Kolejnym punktem programu było wystąpienie pana Adama Stańczyka, z-cy dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego, który zaprezentował aktualne uwarunkowania polityki regionalnej województwa wynikające ze Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Prelegent omówił główne zagadnienia planistyczne i obszary wspólne strategii krajowej z aktualną sytuacją społeczno-gospodarczą i infrastrukturalną regionu oraz jego polityką strategiczną. W wystąpieniu znalazły się zarówno wnioski krytyczne, opisujące zagrożenia, jak i te stanowiące szanse rozwojowe dla regionu. 

 

W trakcie dyskusji członkowie Rady odnieśli się do prezentowanych tematów, szczególnie do możliwości i zagrożeń wynikających dla regionu ze Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Innym tematem, który zaproponował do omówienia pan prof. dr hab. Maciej Świątkowski była potrzeba zintensyfikowania działań na rzecz usprawnienia wydatkowania środków unijnych w obszarze nauki oraz przyszłość regionalnych uczelni.

 

Ze względu na dużą ilość poruszonych wątków i dyskusję oraz ograniczony czas spotkania postanowiono, że temat dotyczący promocji i marki województwa zostanie włączony do programu jednego z kolejnych posiedzeń.

 

Materiały do pobrania: