Planowanie Strategiczne i Przestrzenne

9 Spotkanie Rady Modernizacji
9 Spotkanie Rady Modernizacji

9 posiedzenie Rady Modernizacji

W środę 17 października br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyło się 9 posiedzenie Rady Modernizacji, które było okazją do podsumowania dotychczasowych prac i spotkań przypadających na kończącą się właśnie kadencję Sejmiku i Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Pan Rafał Pietrucień, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego przedstawił bieżącą informację o pracach w zakresie rozwoju regionalnego. Wystąpienie koncentrowało się w dużej mierze na omówieniu stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, a także wyjaśnianiu wątpliwości związanych ze sprawnością wydatkowania środków europejskich, także w kontekście krajowym.

 

Podsumowania 3 lat funkcjonowania Rady Modernizacji dokonała pani Wiesława Gierańczyk, przewodnicząca Rady, przypominając tematy jakie były poruszane w tracie wcześniejszych posiedzeń.

 

Zgodnie z przyjętym harmonogramem posiedzenie zakończyło się dyskusją. Spotkanie było okazją także do przeanalizowania roli, zadań Rady Modernizacji oraz jej celów i planów na przyszłość.

 

 

9 Spotkanie Rady Modernizacji9 Spotkanie Rady Modernizacji9 Spotkanie Rady Modernizacji