Planowanie Strategiczne i Przestrzenne

Spotkanie konsultacyjne KSRR w Rypinie, fot. Andrzej Goiński
Spotkanie konsultacyjne KSRR w Rypinie, fot. Andrzej Goiński

Konsultujemy projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030

Konsultacje społeczne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 odbyły się 9 stycznia w Rypińskim Domu Kultury. Spotkanie zorganizowały Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Urząd Miasta Rypina.

 

Wśród uczestników konferencji byli minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, marszałek województwa Piotr Całbecki, przewodniczący sejmiku Ryszard Bober, wiceprzewodniczący sejmiku Łukasz Krupa oraz radny województwa Michał Krzemkowski, a także między innymi parlamentarzyści i przedstawiciele samorządów lokalnych.

 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 będzie podstawowym dokumentem strategicznym polityki regionalnej państwa w perspektywie do 2030 roku. W nadchodzących latach odegra ważną rolę w procesie programowania środków publicznych, w tym funduszy z Unii Europejskiej. Wyznaczy systemowe ramy prowadzenia polityki regionalnej przez rząd wobec regionów, określi też zasady współpracy rządu i samorządów oraz partnerów społeczno-gospodarczych na rzecz rozwoju kraju i województw.

 

Konsultacje społeczne strategii ruszyły 17 grudnia i prowadzone są w całym kraju. Konferencje regionalne, które odbywają się we wszystkich województwach są forum dyskusyjnym dla przedstawicieli samorządów województw, powiatów i gmin oraz innych partnerów społeczno-gospodarczych o proponowanym przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego kształcie polityki regionalnej do 2030 roku.

 

Informacje na temat dokumentu, spotkań konsultacyjnych oraz formularze do zgłaszania uwag dostępne są pod adresem: www.miir.gov.pl/ksrr.

 

 

Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego oraz Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

4 stycznia 2019 r.

ostatnia aktualizacja: 10 stycznia 2019 r.

 

Spotkanie konsultacyjne KSRR w Rypinie, fot. Andrzej GoińskiSpotkanie konsultacyjne KSRR w Rypinie, fot. Andrzej GoińskiSpotkanie konsultacyjne KSRR w Rypinie, fot. Andrzej GoińskiSpotkanie konsultacyjne KSRR w Rypinie, fot. Andrzej GoińskiSpotkanie konsultacyjne KSRR w Rypinie, fot. Andrzej GoińskiSpotkanie konsultacyjne KSRR w Rypinie, fot. Andrzej GoińskiSpotkanie konsultacyjne KSRR w Rypinie, fot. Andrzej GoińskiSpotkanie konsultacyjne KSRR w Rypinie, fot. Andrzej GoińskiSpotkanie konsultacyjne KSRR w Rypinie, fot. Andrzej GoińskiSpotkanie konsultacyjne KSRR w Rypinie, fot. Andrzej GoińskiSpotkanie konsultacyjne KSRR w Rypinie, fot. Andrzej GoińskiSpotkanie konsultacyjne KSRR w Rypinie, fot. Andrzej GoińskiSpotkanie konsultacyjne KSRR w Rypinie, fot. Andrzej Goiński