Planowanie Strategiczne i Przestrzenne

Spotkanie Rady Modernizacji w dniu 12.12.2017r.
Spotkanie Rady Modernizacji w dniu 12.12.2017r.

Drugie spotkanie Rady Modernizacji w 2017 roku

Koniec roku (12 grudnia) był okazją do kolejnego spotkania Rady Modernizacji. Podobnie jak podczas poprzedniego spotkania główny program tematyczny poprzedziło powitanie nowych członków Rady. Tym razem powołania otrzymali: dr inż. Krzysztof Bajer, dyrektor oddziału Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Barbara Belicka członek Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych w Bydgoszczy, dr Wiesława Gierańczyk, dyrektor Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, Witold Jankowiak, dyrektor generalny Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Pracodawców Lewiatan, prof. dr hab. inż. Stanisław Mroziński, prorektor ds. nauki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy oraz Marian Wiśniewski, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy. Następnie przystąpiono do wyboru nowego przewodniczącego Rady. Na skutek utraty dotychczasowej funkcji z którą związane było członkostwo w Radzie, z funkcji przewodniczącej ustąpiła Wioletta Zwara. Nową przewodniczącą Rady została dr Wiesława Gierańczyk.

 

W dalszej części spotkania dr Andrzej Potoczek, z-ca dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim WK-P przedstawił projekt nowego modelu zarządzania rozwojem Polski. W trakcie swojego wystąpienia przybliżył m.in. ideę nowego zintegrowanego podejścia zarządzania krajem na różnych szczeblach – krajowym, regionalnym i lokalnym. Jednym z istotnych elementów nowego podejścia, które zostały omówione, były tzw. zintegrowane dokumenty. Z kolei prof. dr hab. Roman Rudnicki, kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej i Turyzmu Wydziału Nauk o Ziemi z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przedstawił wyniki badania pilotażowego, dotyczącego przestrzennego zróżnicowania płatności programów unijnych w województwie kujawsko-pomorskim. Prelegent zwrócił uwagę na duże dysproporcje i zróżnicowanie przestrzenne płatności wśród gmin regionu, związane m.in. z absorpcją środków. Ostatnią prezentację przedstawił Mariusz Leszczyński, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, który omówił dotychczasowe prace nad projektem nowego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego. Blok oficjalnych wystąpień zamknęła Agnieszka Imiela, kierownik Biura ds. Programowania Rozwoju w Departamencie Rozwoju Regionalnego  w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, która przedstawiła informację o przystąpieniu do opracowania kolejnego rocznego raportu z realizacji strategii rozwoju województwa.

 

Poza komentarzami do prezentowanych tematów dyskusję zdominowała debata na temat przyszłości regionalnych uczelni wyższych, w szczególności nowych możliwości jakie daje projekt przyszłej ustawy o szkolnictwie wyższym.

Materiały do pobrania:

 

Spotkanie Rady Modernizacji w dniu 12.12.2017r.Spotkanie Rady Modernizacji w dniu 12.12.2017r.Spotkanie Rady Modernizacji w dniu 12.12.2017r.Spotkanie Rady Modernizacji w dniu 12.12.2017r.Spotkanie Rady Modernizacji w dniu 12.12.2017r.Spotkanie Rady Modernizacji w dniu 12.12.2017r.Spotkanie Rady Modernizacji w dniu 12.12.2017r.Spotkanie Rady Modernizacji w dniu 12.12.2017r.Spotkanie Rady Modernizacji w dniu 12.12.2017r.Spotkanie Rady Modernizacji w dniu 12.12.2017r.Spotkanie Rady Modernizacji w dniu 12.12.2017r.