Planowanie Strategiczne i Przestrzenne

Analiza popytu i podaży usług doradczych na rzecz samorządów lokalnych – badania realizowane na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

W ramach procesu aktualizacji Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego (KSRR 2030) Ministerstwo Rozwoju zleciło wykonanie analizy popytu i podaży usług doradczych na rzecz samorządów lokalnych w celu wypracowania rekomendacji dla sposobu funkcjonowania Centrum Wsparcia Doradczego (CWD).

 

CWD to projekt strategiczny wymieniony w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, który polega na udostępnieniu najbardziej potrzebującym samorządom gminnym i powiatowym usług doradczych ukierunkowanych na identyfikację i przygotowanie w oparciu o istniejące strategie lokalne najpotrzebniejszych projektów wspomagających rozwój lokalny (rozwój obszaru funkcjonalnego), a także na wsparcie wdrażania projektów poprzez dostarczenie wiedzy specjalistycznej w dziedzinie m.in. zamówień publicznych i pomocy publicznej.

 

Firmą wykonującą badanie na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju jest PCG Polska Sp. z o.o., natomiast celem analiz jest:

  • rozpoznanie obecnych praktyk w zakresie korzystania ze wsparcia doradczo-szkoleniowego w samorządach lokalnych,
  • identyfikacja barier w odniesieniu do korzystania z usług wsparcia,
  • charakterystyka potrzeb doradczo-szkoleniowych w samorządach.

Badanie jest częścią analiz prowadzonych w celu wypracowania rekomendacji dla sposobu funkcjonowania Centrum Wsparcia Doradczego (CWD) po 2020 roku.

 

W związku z powyższym przygotowane zostały ankiety dotyczące potrzeb doradczych samorządów, skierowane zarówno do decydentów JST (tzn. m.in. starostów, prezydentów, burmistrzów i wójtów) jak i do pracowników JST, które Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju rozesłało bezpośrednio do adresatów 30 stycznia 2018 r. Kwestionariusze należy wypełnić online.

 

Poniżej zamieszczamy pismo Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zapraszające samorządy do udziału w badaniu, szczegółowe informacje na temat badania z linkami do elektronicznej wersji ankiet oraz poglądowo ankiety w formacie pdf. Ze strony Ministerstwa informacji w sprawie badania udziela Pani Małgorzata Lublińska (e-mail: Malgorzata.lublinska@mr.gov.pl, tel. 22/ 273 8003).

 

Serdecznie zachęcamy wszystkie zainteresowane gminy i powiaty naszego regionu do udziału w badaniu, stwarzającym możliwość zasygnalizowania swoich potrzeb doradczych a także związanych z tym trudności.

 

Badanie jest prowadzone do 28 lutego 2018 r.

 

Do pobrania:

Pismo MR zapraszające do udziału w badaniu

Informacja o badaniu

Ankieta dla gmin – kierowana do sekretarzy lub decydentów JST (prezydentów, burmistrzów, wójtów)

Ankieta dla powiatów – kierowana do sekretarzy lub decydentów JST – starostów

Ankieta gmin i powiatów – badanie kontekstowe z pracownikami JST

 

Źródło informacji: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju