Stanowiska

 

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Stanowiska strony samorządowej, strony społecznej K-P WRDS

2023

2022

2021

Stanowiska strony pracodawców K-P WRDS

2021

Stanowiska Prezydium K-P WRDS

2022

2021

Stanowiska strony społecznej Prezydium K-P WRDS

2020

Stanowiska Zespołu ds. polityki gospodarczej, rynku pracy i strategii rozwoju województwa

2018

2017

Stanowiska Zespołu ds. ochrony zdrowia

2018

2017

Stanowiska Zespołu ds. edukacji, kultury i dziedzictwa narodowego

2018

2017