Edukacja

Konkurs Innowator, fot. Damian Więcławski
Konkurs Innowator, fot. Damian Więcławski

Znamy zwycięzców w I Konkursie Wynalazczości i Innowacji im. Jana Czochralskego dla uczniów szkół technicznych województwa kujawsko-pomorskiego „INNOWATOR”.

W dniu 21.03.2018 r. w Centrum Optyki Kwantowej Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej odbył się finał konkursu realizowanego w ramach marszałkowskiego projektu „Szkoła Zawodowców”.

 

Prace konkursowe zostały zgłoszone przez dwuosobowe zespoły składające się z ucznia i nauczyciela wspierającego, będącego jednocześnie opiekunem ucznia oraz pracownikiem szkoły, do której uczeń uczęszcza. Do konkursu można było zgłaszać wynalazki, oryginalne rozwiązania problemów technicznych, innowacje oraz nowe rozwiązania techniczne posiadające element wynalazczy.

 

Celem konkursu było:

  • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań technicznych, a także wspieranie uzdolnień technicznych uczniów;
  • kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów, projektowania i wykonywania urządzeń technicznych przez uczniów;
  • wspieranie kreatywności, twórczego myślenia i kształtowanie postawy przedsiębiorczości uczniów w ramach kształcenia zawodowego i kształcenia ogólnego;
  • motywowanie nauczycieli do rozwijania i wspierania twórczego myślenia uczniów oraz wdrażania innowacyjnych metod kształcenia uczniów;
  • promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i szkół, w zakresie wynalazczości i innowacji;
  • wyróżnienie najciekawszych projektów wynalazków, innowacji lub innych rozwiązań technicznych stworzonych przez uczniów.

 

Komisja Konkursowa zakwalifikowała do udziału finału 15 zespołów. Spośród nich jury wyłoniło 5 zwycięskich zespołów (równorzędne miejsca) oraz wyróżniło dwa zespoły:

  • laureaci:

Szkoła

Uczeń

autor projektu

Nauczyciel opiekun projektu

Tytuł projektu

Zespół Szkół Technicznych

im. Śniadeckich w Grudziądz

Szymon Kamiński, klasa IV, technik elektryk

Marcin Jabłoński

Automatyczny system detekcji i gaszenia pożarów w samochodach

Zespół Szkół Elektrycznych

we Włocławku

Wiktor Balcerkowski,

klasa III, technik elektryk

Jacek Kandyba

Innowacyjny mobilny system inteligentnej instalacji elektrycznej

Zespół Szkół Elektrycznych

we Włocławku

Bartosz Multan, klasa IV, technik teleinformatyk

Jarosław Dąbrowski

E-longboard

Zespół Szkół Elektrycznych

we Włocławku

Michał Kaczmarek, klasa II, technik elektronik

Wojciech Kaczmarek

SZPOT – Sygnalizator Zewnętrzny Palenia Odpadami Toksycznymi. Kominowy sygnalizator spalania śmieci

Zespół Szkół Samochodowych we Włocławku

Paweł Łączkowski, klasa II, technik informatyk

Łukasz Stasinowski

Szkolny system sprawdzania wiedzy i informacji

  • wyróżnieni:

Zespół Szkół Technicznych we Włocławku

Damian Marchlewski, klasa II, technik informatyk

Paweł Gmys

Raspberry Pi jako router brzegowy

Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku

Przemysław Suski,

klasa III, technik elektronik

Paweł Wiśniewski

Mobilny programowalny system wizualny LED

 

Nagrodą w konkursie jest wyjazd do Eindhoven w Holandii, które w 2016 roku zostało jednym z finalistów European Capital of Innovation Award 2016 (iCapital) – Europejską Stolicą Innowacji 2016 wraz ze swoim projektem pn. „Enlightening Tomorrow’s Society”.

 

Organizatorem I Konkursu Wynalazczości i Innowacji im. Jana Czochralskiego dla uczniów szkół technicznych województwa kujawsko-pomorskiego jest Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza”, Partner projektu „Szkoła Zawodowców”. Patronat nad konkursem objęli Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty oraz Fundacja Aleksandra Jabłońskiego.

 

Projekt „Szkoła Zawodowców” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Działania 10.2 Kształcenie Ogólne i Zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie Zawodowe. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Liderem projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie realizujące zadania poprzez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Konkurs Innowator, fot. Damian WięcławskiKonkurs Innowator, fot. Damian WięcławskiKonkurs Innowator, fot. Damian WięcławskiKonkurs Innowator, fot. Damian WięcławskiKonkurs Innowator, fot. Damian WięcławskiKonkurs Innowator, fot. Damian WięcławskiKonkurs Innowator, fot. Damian WięcławskiKonkurs Innowator, fot. Damian WięcławskiKonkurs Innowator, fot. Damian WięcławskiKonkurs Innowator, fot. Damian WięcławskiKonkurs Innowator, fot. Damian WięcławskiKonkurs Innowator, fot. Damian WięcławskiKonkurs Innowator, fot. Damian WięcławskiKonkurs Innowator, fot. Damian WięcławskiKonkurs Innowator, fot. Damian WięcławskiKonkurs Innowator, fot. Damian WięcławskiKonkurs Innowator, fot. Damian WięcławskiKonkurs Innowator, fot. Damian WięcławskiKonkurs Innowator, fot. Damian WięcławskiKonkurs Innowator, fot. Damian WięcławskiKonkurs Innowator, fot. Damian WięcławskiKonkurs Innowator, fot. Damian WięcławskiKonkurs Innowator, fot. Damian WięcławskiKonkurs Innowator, fot. Damian WięcławskiKonkurs Innowator, fot. Damian WięcławskiKonkurs Innowator, fot. Damian WięcławskiKonkurs Innowator, fot. Damian WięcławskiKonkurs Innowator, fot. Damian WięcławskiKonkurs Innowator, fot. Damian WięcławskiKonkurs Innowator, fot. Damian WięcławskiKonkurs Innowator, fot. Damian WięcławskiKonkurs Innowator, fot. Damian WięcławskiKonkurs Innowator, fot. Damian WięcławskiKonkurs Innowator, fot. Damian WięcławskiKonkurs Innowator, fot. Damian WięcławskiKonkurs Innowator, fot. Damian WięcławskiKonkurs Innowator, fot. Damian WięcławskiKonkurs Innowator, fot. Damian WięcławskiKonkurs Innowator, fot. Damian WięcławskiKonkurs Innowator, fot. Damian WięcławskiKonkurs Innowator, fot. Damian WięcławskiKonkurs Innowator, fot. Damian WięcławskiKonkurs Innowator, fot. Damian WięcławskiKonkurs Innowator, fot. Damian WięcławskiKonkurs Innowator, fot. Damian WięcławskiKonkurs Innowator, fot. Damian Więcławski