Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Wielkim bohaterom cześć i chwała!

21 marca 2018 roku, w pierwszy dzień wiosny, w Szkole Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej miała miejsce piękna uroczystość patriotyczna, stanowiąca  podsumowanie działań związanych z realizacją projektu Historia w kamieniach wyryta.

 

W tym roku zostały one poszerzone o realizację akcji BohetrON. Włącz historię i zorganizowanie w szkole projektu i Konkursu Wiedzy o  Żołnierzach II Rzeczypospolitej, nad którym Patronat honorowy objęły: KPCEN w Bydgoszczy i Naczelnik Delegatury IPN. Wśród honorowych gości byli:  Mirosława Kucol, Członek Zarządu Starostwa Powiatowego, Iwona Rostankowska i Ilona Zduńczuk – nauczyciele konsultanci z KPCEN w Bydgoszczy, Mirosław Sprenger – pracownik IPN,  Melania Kranc i Zbigniew Blinkiewicz – starsi wizytatorzy KO w Bydgoszczy, pani Barbara Kwiatkowska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Parchaniu, Katarzyna Pawłowska, dyrektor GOKSiR,  Iwona Zagórska, Ewa Woźniak – przedstawiciele Rady Rodziców SP w Dąbrowie Biskupiej.

 

Spotkanie rozpoczęło się od wykładu  Mirosława Sprengera na temat   5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej na Pomorzu. Wystawę IPN-u o Żołnierzach II konspiracji można oglądać w budynku SP w Dąbrowie Biskupiej do 28 marca 2018 roku.

 

Program słowno-muzyczny Wielkim bohaterom cześć i chwała był niewątpliwą okazją do tego, by zastanowić się nad znaczeniem historii w dziejach narodu i znaczeniem patriotyzmu w życiu, przede wszystkim młodego człowieka.

 

Następnie zgromadzeni wyszli przed szkołę. Dla upamiętnienia tych wszystkich, którzy walczyli o suwerenną Polskę po zakończeniu drugiej wojny światowej został odsłonięty kolejny kamień pamięci.

 

W trakcie spotkania w sali gimnastycznej dyrektor Lidia Tuszyńska i Iwona Zagórska uhonorowały statuetką Przyjaciela Szkoły: Mariolę Cyganek, dyrektora  KPCEN w Bydgoszczy, Iwonę Rostankowską, Ilonę Zduńczuk i Mirosława Sprengera.

 

Tego dnia nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu Wiedzy o Żołnierzach odrodzonego państwa polskiego. Na tygodniowy pobyt w Norwegii (nagroda główna) pojadą: Eryk Czaplewski, za zajęcie I miejsca, Marta Kryszak, za zajęcie II miejsca, Wiktoria Zwierzykowska, za zajęcie III miejsca.

 

Opracował Krzysztof Walczak

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

www.cen.bydgoszcz.pl

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

Goście i społeczność szkolna obecna przy odsłonięciu Kamienia PamięciM. Sprenger odbiera statuetkę Przyjaciela SzkołyMontaż słowno-muzycznyMontaż słowno-muzyczny zaprezentowany przez uczniów II i III klas gimnazjumOdsłonięcie jubileuszowego dziesiątego Kamienia Pamięci