Edukacja

Stoisko ZST we Włocławku
Stoisko ZST we Włocławku

Zawodowa współpraca

22 listopada 2017 roku  odbyła się konferencja Efektywna współpraca szkół branżowych i technicznych z pracodawcami i samorządem terytorialnym, którą objął patronatem Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Piotr Całbecki. Celem przedsięwzięcia, jak powiedziała we wstępie Grażyna Troszyńska Dyrektor KPCEN we Włocławku, było „popularyzowanie modelu  współpracy wszystkich interesariuszy zawodowej edukacji poprzez wzmacnianie kształcenia praktycznego oraz tworzenie profili adekwatnych do oczekiwań pracodawców i potrzeb dynamicznie rozwijającej się gospodarki”.

 

Sławomir Kopyść Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego przedstawił  strategię rozwoju województwa Kujawsko-Pomorskiego PLAN MODERENIZACJI 2020+ w priorytetach Konkurencyjna Gospodarka i Nowoczesne Społeczeństwo. Z kolei Domicela Kopaczewska, Dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu omówiła założenia i realizację projektów „Szkoła Zawodowców” i „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza”.

 

Do kreatywności i realizowania swoich pasji i pomysłów, a także udziału w konkursach zachęcał młodych ludzi Maciej Krużewski, Prezes Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji w Toruniu. Ciekawą ofertę w postaci pakietów edukacyjnych do szkół branżowych, zaproponował uczestnikom konferencji Piotr Włodarczyk, przedstawiciel firmy HELIOSPOWER z Radomia.

 

Sporej dawki pozytywnej energii dostarczyli wszystkim dyskutujący w  panelu  Model współpracy szkół i organów prowadzących z pracodawcami, moderowanym przez Lenę Tkaczyk – Wicedyrektor KPCEN we Włocławku.

 

 Przedsiębiorcy z Kreatywnego Centrum Budowy Maszyn, Jan i Sebastian Komorowscy oraz Agnieszka Woźniak i Marek Cichowicz z WIKA Polska S.A. szkolą uczniów i absolwentów włocławskich szkół technicznych, jednak zwracali uwagę na dalsze wzmacnianie kształcenia praktycznego, najlepiej w warunkach najnowszych technologicznie, adekwatnych do bieżących i przyszłych wyzwań rynkowych. O atmosferze sprzyjającej kształtowaniu proinnowacyjnych postaw i twórczej aktywności uczniów ZST we Włocławku, mówił dyrektor szkoły, Donat Marszałek. Uczniowie korzystają też ze wsparcia marszałkowskiego projektu „Szkoła Zawodowców” uczestnicząc m.in. w stażach czy zajęciach laboratoryjnych na uczelniach wyższych. 

 

Organ prowadzący w panelu reprezentował Starosta Lipnowski – Krzysztof Baranowski, który podpisał porozumienie o współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami na rzecz powiatowych  placówek oświatowych kształcących w zawodach. Starosta na bieżąco wspiera też bazę warsztatową swoich szkół, inwestując w wyposażenie i pomoce dydaktyczne.

 

Konferencji towarzyszyły liczne stoiska szkół technicznych, jak również promujących swoje technologie przedsiębiorców.

 

Dorota Łańcucka

Nauczyciel Konsultant

Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

www.cen.org.pl.

 

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

Domicela Kopaczewska, Dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego UM w ToruniuGrażyna Troszyńska, Dyrektor KPCEN we WłocławkuLogo konferncji przygotowane przez uczniów ZST we WłocławkuMaciej Krużewski, Prezes Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji w ToruniuPiotr Włodarczyk, Heliospower RadomSławomir Kopyś, Członek Zarządu WojewództwaStoisko WIKA Polska S.A.Stoisko ZST we WłocławkuUczestnicy konferencjiUczestnicy konferencjivUczestnicy konferencjiUczestnicy panelu Model współpracy szkół i organów prowadzących z przedsiębiorcami